Werkstijlen, waarden en interesses

Ieder mens is anders. Onze persoonlijkheid maakt ons uniek en dan hebben we ook nog onze eigen voorkeuren voor wat we belangrijk en interessant vinden. Deze individuele verschillen zijn van grote invloed op ons leven en op ons werk. Op ons gedrag en op de keuzes die we maken. De vragenlijsten die we bieden geven helder inzicht in de drijfveren van de deelnemer en helpen bij het maken van gefundeerde beslissingen, bijvoorbeeld in het kader van loopbaan of selectie.Werkgerelateerd persoonlijkheidsprofiel: Vragenlijst Werkstijlen (VWS)

 • geeft inzicht in zes werkgerelateerde persoonlijkheidseigenschappen.
 • ontleend aan het Werkstijlenmodel van Borman en co-auteurs ( 1999). Dit model is een uitwerking van het Big Five model.
 • schalen: sociale invloed, sociabiliteit, prestatiemotivatie, gewetensvolheid, stabiliteit en openstaan voor ervaringen.
 • afnametijd: 10-15 minuten
 • geactualiseerd in 2021.
 • geschikt voor zelf- en anderbeoordeling
 • normgroepen voor selectie en loopbaan

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Werkstijlen (VWS).


Werkinteresses: Vragenlijst Interesses Holland (VIH-R)

 • geeft in minder dan 10 minuten inzicht in de basisinteresses van de deelnemer.
 • gebaseerd op het RIASEC-model van Prof. J. Holland.
 • Interesseschalen: Realistisch, Investigatief, Artistiek, Sociaal, Ondernemend (Entrepeneurial) en Conventioneel.
 • niveau: MBO+ of hoger niveau.
 • De VIH-R is in 2020 geactualiseerd. 

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Interesses Holland (VIH-R)


Studie- en beroepskeuze: HBO+ Interessetest (HIT) 

 • brengt voorkeur voor HBO+ beroepen in beeld
 • kan worden ingezet bij o.a. studiekeuze, coaching en loopbaanadvies. 
 • twaalf schalen geclusterd rond vier interesserichtingen: Taal en Cultuur, Natuur en Techniek, Bedrijf en Bestuur, Zorg en Educatie.
 • sluit naadloos aan op het Nederlandse onderwijssysteem
 • geactualiseerd in 2021
 • afnametijd: ca.10 minuten

>>> Meer informatie over de HBO+ Interessetest (HIT)


Drijfveren en Motivatie: Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R)

 • brengt in 10 minuten in kaart wat deelnemers belangrijk vinden in hun werk en wat hen motiveert.
 • dimensies: Erkenning, Werkomgeving, Leren & Presteren, Sociale impact, Dynamiek, Zelfstandigheid, Leidinggeven & Invloed. 
 • gebaseerd op het waardenmodel van Dawis & Lofquist (O*Net).
 • niveau: MBO/ HBO/ WO.
 • de Vragenlijst Werkwaarden is in 2020 geactualiseerd.

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R).


Persoonlijkheidsvragenlijst: HEXACO PI-R

 • geeft een compleet profiel met de belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen in zes hoofdschalen en 26 subschalen.
 • het HEXACO-model is de verbeterde versie van de Big Five, inclusief de belangrijke persoonlijkheidsdimensie Integriteit (Honesty-Humility).
 • de HEXACO PI-R is de originele en best onderzochte vragenlijst voor het HEXACO-model.
 • ontwikkeld door Michael C. Ashton en Kibeom Lee, de grondleggers van het HEXACO-model.
 • hoofdschalen: Integriteit, Emotionaliteit, Extraversie, Verdraagzaamheid, Consciëntieusheid en Openheid voor Ervaringen. Elke schaal bevat vier subschalen.  
 • Nederlandse bewerking en validering door Prof. dr. Reinout de Vries (Vrije Universiteit).
 • breed inzetbaar, o.a. voor selectie, loopbaanadvies, coaching en training.
 • geschikt voor zelf- en anderbeoordeling
 • normgroepen voor selectie en loopbaan

>>> Meer informatie over HEXACO 


<< Terug naar instrumentenoverzicht