Werkstijlen, waarden en interesses

Ieder mens is anders. Onze persoonlijkheid maakt ons uniek en dan hebben we ook nog onze eigen voorkeuren voor wat we belangrijk en interessant vinden. Deze individuele verschillen zijn van grote invloed op ons leven en op ons werk. Op ons gedrag en op de keuzes die we maken. De vragenlijsten die we bieden geven helder inzicht in de drijfveren van de deelnemer en helpen bij het maken van gefundeerde beslissingen, bijvoorbeeld in het kader van loopbaan of selectie.

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheidsvragenlijst HEXACO PI-R

 • geeft een scoreprofiel met de belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen in zes dimensies.
 • het HEXACO-model is de verbeterde versie van de Big Five. Integriteit ontbreekt hierin niet.
 • de HEXACO PI-R is de originele en best onderzochte vragenlijst voor het HEXACO-model.
 • ontwikkeld door Michael C. Ashton en Kibeom Lee, de grondleggers van het HEXACO-model.
 • hoofdschalen: Integriteit, Emotionaliteit, Extraversie, Verdraagzaamheid, Consciëntieusheid en Openheid voor Ervaringen. Elke schaal bevat vier subschalen.  
 • Nederlandse bewerking en validering door Prof. dr. Reinout de Vries (Vrije Universiteit).
 • breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor selectie, loopbaanadvies, coaching en training.

Meer informatie en referenties verkrijgbaar via testportaal T-station.

Persoonlijkheidsvragenlijst werkstijlen (VWS)

 • geeft in 10-15 minuten inzicht in zeven persoonlijkheidsfactoren.
 • ontleend aan het Werkstijlenmodel van Borman en co-auteurs ( 1999). Dit model is een uitwerking van het Big Five model.
 • factoren: prestatiemotivatie,  sociale impact, sociabiliteit, stabiliteit, gewetensvolheid, autonomie en openstaan voor ervaringen.
 • beschikbaar in het Nederlands en Engels.
 • niveau: MBO of hoger niveau.

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Werkstijlen.

Vragenlijst Interesses Holland (VIH-R)

 • geeft in minder dan 10 minuten inzicht in de basisinteresses van de deelnemer.
 • gebaseerd op het RIASEC-model van Prof. J. Holland.
 • Interesseschalen: Realistisch, Investigatief, Artistiek, Sociaal, Ondernemend (Entrepeneurial) en Conventioneel.
 • niveau: MBO+ of hoger niveau.
 • De VIH-R is in 2020 geactualiseerd. 

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Interesses Holland (VIH-R)

Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R)

 • brengt in 10 minuten in kaart wat deelnemers belangrijk vinden in hun werk en wat hen motiveert.
 • dimensies: Erkenning, Werkomgeving, Leren & Presteren, Sociale impact, Dynamiek, Zelfstandigheid, Leidinggeven & Invloed. 
 • gebaseerd op het waardenmodel van Dawis & Lofquist (O*Net).
 • beschikbaar in het Nederlands.
 • niveau: MBO of hoger niveau.
 • De Vragenlijst Werkwaarden is in 2020 geactualiseerd.

>>>Meer informatie over de Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R).

 

<< Terug naar instrumentenoverzicht