Onze principes

Aan onze instrumenten en adviezen liggen de volgende principes ten grondslag:

Evidence based, betrouwbaar en valide
Wetenschappelijke onderbouwing en empirische toetsing op betrouwbaarheid en validiteit is voor elk product een vereiste.

Innovatief en up-to-date
We lopen al jaren voorop als het gaat om innovatie van HR-instrumenten. We integreren ontwikkelingen binnen wetenschap, techniek en praktijk en maken deze direct toepasbaar. Dit geldt zowel voor onze instrumenten als adviezen. Nieuwe ideeën en technische ontwikkelingen leiden bij ons tot instrumenten die beter en moderner zijn dan de bestaande.

Geaccepteerd en relevant
Deelnemers moeten onze instrumenten zien als eerlijk, uitdagend en relevant. Veel van onze instrumenten bestaan uit realistische praktijksituaties die speciaal voor de deelnemersgroep zijn ontwikkeld en verfilmd.

Mogelijkheid tot maatwerk
Onze klanten kunnen gebruik maken van reeds ontwikkelde instrumenten, maar het is ook mogelijk om instrumenten op maat te laten ontwikkelen. Ons testsysteem T-station is hier helemaal op ingericht.

Praktisch bruikbaar en (kosten)efficiënt  
Instrumenten zijn praktisch, eenvoudig en snel in te zetten. Zonder aan de kwaliteit te tornen streven we met onze klanten naar efficiëntie en kostenreductie. Onze instrumenten zijn aantrekkelijk geprijsd en er zijn geen hoge licentiekosten of dure trainingen aan verbonden. 

No-nonsense
Met modieuze maar slecht doordachte concepten zijn we absoluut niet tevreden. We onthouden ons zonder meer van producten en diensten die we niet zinvol vinden voor de klant en de deelnemers. We zullen in dat geval trachten met de klant een haalbaar en nuttig alternatief te vinden.

Respect voor deelnemers en hun privacy
We realiseren ons dat onze instrumenten veel kunnen vragen van de deelnemers. Juist om die reden hechten we veel waarde aan hun belang en aan hun privacy. Met de gegevens die zij achterlaten gaan we vertrouwelijk en zorgvuldig om en we hebben gepaste maatregelen genomen om deze te beschermen.