CamCoaches

Met de CamCoach verbeteren deelnemers in korte tijd hun eigen gedragsvaardigheden. Moeiteloos gaan zij voortaan om met lastige situaties die zij in hun werk tegenkomen. Hoe dat kan? Door te oefenen, intensief te oefenen, effectief te oefenen. Laagdrempelig en tegen de laagst mogelijke kosten. CamCoaches zijn er voor leidinggeven, commerciële vaardigheden en solliciteren en kunnen ook op maat worden gemaakt.

Hoe werkt de CamCoach?

Eigenlijk werkt het heel simpel: als deelnemer krijg je in de CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je de gelegenheid om hier spontaan op te reageren. Jouw reactie wordt opgenomen met de webcam. Direct daarna kan je je eigen reactie terugbekijken, samen met nuttige tips en een modelreactie waar je je aan kan spiegelen. Gesterkt door deze informatie kan je de situatie opnieuw afspelen en een verbeterde reactie inspreken. Dit kan je net zolang herhalen totdat je tevreden bent. Daarna start je de volgende situatie. Als alle situaties zijn doorlopen is het mogelijk om de beelden terug te bekijken. Alleen, samen met iemand anders of in een groep met medecursisten.

Waarom werkt de CamCoach?

1. Door veel en herhaald oefenen.
Dat betekent reageren op een situatie, terugzien van de reactie, leren van verbetermogelijkheden, nog eens reageren, weer leren en opnieuw reageren. Oefenen is de sleutel tot competentieontwikkeling (Ericsson, 1996). In de CamCoach hebben deelnemers meer gelegenheid om op gedragsniveau te oefenen dan in menig training.

2. Door het terugzien van eigen gedrag.
De filmpjes zijn zo vaak als gewenst weer af te spelen. Dat is soms confronterend, maar altijd leerzaam.

3. Inzicht verwerven in wat gedrag effectief maakt.
Er wordt leerstof gepresenteerd die helpt om het inzicht te vergroten en de reactie te verbeteren.

4. Leren van rolmodellen.
Deelnemers kunnen zich spiegelen aan modelantwoorden. Leren door observatie en imitatie van rolmodellen heeft, zoals bekend, een krachtig leereffect (Bandura, 1977).

5. Bezinning achteraf.
Deelnemers kunnen reacties achteraf nog eens terugzien en nabespreken. Daarmee versterken zij de bewustwording en het leereffect.

6. Motiverend door merkbare progressie.
Het kunnen zien hoe de reacties op eenzelfde situatie gaandeweg door oefening zijn verbeterd, versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie om verder te oefenen.

Welke CamCoaches zijn er beschikbaar?

In ons portfolio hebben wij

  • Een CamCoach voor mensen die een leidinggevende functie hebben of ambiëren: de CamCoach-leidinggeven.
  • CamCoach-sales die wordt ingezet bij mensen die een commerciële functie bekleden of nastreven.
  • De CamCoach-Soll is een oefentool voor iedereen die zich wil voorbereiden op een sollicitatie- of functioneringsgesprek volgens de STAR-methode.

Maatwerkversies

  • Voor organisaties ontwikkelen we eigen situaties die maximaal aansluiten op de deelnemersgroep.
  • Geschikt voor het oefenen van elke situatie waarin interactie tussen mensen plaatsvindt.
  • Voorbeelden van maatwerkversies: Omgaan met integriteitsdilemma's bij overheidsinstanties, klinische gespreksvoering voor psychologiestudenten.

<< Terug naar instrumentenoverzicht