Ons verhaal

Ter introductie vertellen we het verhaal achter ons bureau. Om ons beter te leren kennen kunt u verder lezen over onze principes, onze partners, onze klanten, ons werk en onze publicaties.

Al in de beginperiode van het internettijdperk werd Paul van der Maesen de Sombreff (1951) enthousiast voor de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor het meten van competenties.  

Geworteld in wetenschappelijk onderzoek met praktische toepassing (o.a. bij de R&D-afdelingen van de Rijks Psychologische Dienst, PiCompany en Meurs; gepromoveerd op het proefschrift ‘rendement van personeelsselectie) slaagde hij er als eerste in om de voordelen van internet en multimedia te benutten voor assessment van sociale vaardigheden. In de overtuiging dat hij als pionier op dit terrein een nuttige bijdrage kon leveren besloot hij in 1999 om zich volledig te richten op zijn bureau Van der Maesen Advies.

Barend Koch (1968) werkte sinds 1998 bij GITP waar hij binnen de afdeling R&D assessment-instrumenten ontwikkelde en toegepast onderzoek deed.  Daarnaast leerde hij als assessment-psycholoog de dagelijkse praktijk kennen. Barend was al enige tijd aanhanger en voorvechter van de vernieuwende methoden van Paul toen zich in 2005 de gelegenheid voordeed om met elkaar te gaan samenwerken.

Al snel bleek dat de samenwerking niet alleen prettig maar ook zeer vruchtbaar was. Het bundelen van de krachten resulteerde bijvoorbeeld in de introductie van een succesvolle nieuwe methode die bekendheid zou krijgen onder de naam Webcamtest. In 2006 werden de eenmanszaken van Paul en Barend samengevoegd tot Van der Maesen|Koch HRM-advies.

In de jaren die daarop volgden zagen verschillende nieuwe methoden en toepassingen het licht en werd een groot aantal advies- en maatwerkopdrachten uitgevoerd, meestal in nauwe samenwerking met stimulerende opdrachtgevers, gespecialiseerde partners en toegewijde medewerkers.