Ons werk

Samen met collega's, opdrachtgevers en stagiair(e)s hebben we de afgelopen dertig jaar gewerkt aan een groot aantal producten:

Intelligentietests
Politie Intelligentie Test, standaard intelligentiebatterij van de RPD, BRAIN intelligentietestserie Meurs, divergente productietests (creativiteit), cognitieve capaciteitentests GITP, PiCompany Connector intelligentietest, Internet Cognitieve Capaciteitentests ICCT-H, ICCT H-V en ICCT-M, Internet Cognitieve Capaciteiten Test voor de Open Universiteit Nederland.


Persoonlijkheidsvragenlijsten
G5-R (Big Five persoonlijkheidsvragenlijst GITP), RPDV (standaard persoonlijkheidsvragenlijst RPD), Management Profiel Schaal, QUEST (persoonlijkheidsvragenlijst Meurs), PiCompany Connector persoonlijkheidsvragenlijst, Vragenlijst Werkstijlen.

P-O fit methoden
Vragenlijst voor het matchen van persoon en organisatiecultuur: Valuator

Arbeidsproeven
Taalvaardigheid (RPD), Word Processing Test (WPT), in-basket oefeningen, LTSB integriteitstest.

Videotests en Webcamtests sociale competenties
Videotests voor effectiviteit van leidinggeven en zakelijk overleg (RPD 1989, 1993), videotest sociale competenties Belastingdienst, SQ-tests (vanaf 2000), e-cartoon SJT voor ROC's (2004), Webcamtests actieve sociale vaardigheden (vanaf 2005).

SJT's
Multimedia SJT's SQ-sova, SQ-leidinggeven, SQ-sales. Maatwerkversies voor o.a. accountants, tandartsen, huisartsen, verloskundigen, belastingdienst (integriteit), ROC's (e-cartoon SJT), Douane, ambtenaren Vlaamse Overheid,  ambulant hulpverleners, verpleegkundigen.

Functieanalyse
TESTFUNC, een methode om criteria aan standaardtests te koppelen, Functie Beoordelings Instrument (FBI, geautomatiseerde functieanalyse met consensusanalyse).

Competentiegerichte vragenlijsten:
INTQ (integriteit), ONDQ (ondernemerschap), Quinn managementstijlen

Motivatie:
PRESQ (prestatiemotivatie), MOTOR (motivatie-orientatie), VWW (werkwaarden)

Interviewtools
interviewprocedure AVD, geautomatiseerde vragenbanken voor gestructureerd interviewen (Belastingdienst), interview integriteit IWSP, vragenbank gestructureerd interview, CamCoach sollicitatie.

Beoordelingsinstrumenten
Methode voor het beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening van veiligheidsdiensten, voor het herplaatsen van werknemers na een reorganisatie; methoden voor het ijken van certificeringstoetsen (CWI, 2004)

Arbeidsbelevingsinstrumenten en -onderzoek
Vragenlijst MEMO; arbeidsbelevingsonderzoek bij oa. Binnenlandse Zaken; Motivatiescan (2003).

Ontwikkelinstrument sociale vaardigheden 'CamCoach'  
Salesvaardigheden (2009), Leiding geven (2010), Morele dilemma's (integriteit) UWV en Belastingdienst (2007, 2009, 2012, 2015), Sollicitatievaardigheden (2010).