Video-SJT's (SQ-tests)

SQ-tests gaan na hoe sociaal intelligent iemand is in een bepaalde rol, bijvoorbeeld als leidinggevende of verkoper. Deelnemers krijgen in SQ-tests te maken met gefilmde praktijksituaties. De uitslag geeft weer hoe sterk iemand is in het omgaan met belangrijke situaties op het werk. Deelnemers met hoge scores doorzien in die situaties welk gedrag effectief is en welk gedrag juist niet. Voor succesvol functioneren is dat een belangrijke voorwaarde. SQ-tests zijn er voor leidinggeven, commerciële vaardigheden en sociale vaardigheden.

“Ik denk dat ik maar beter naar huis kan gaan, want al dat gesnotter vind ik ook maar niks”.

Dat krijgt een leidinggevende van een verkouden medewerker te horen terwijl het erg druk is. Het gaat hier om een voorbeeldsituatie uit de SQ-test voor leidinggeven. Na het bekijken van dit fragment kan de deelnemer vier uiteenlopende reacties van de leidinggevende afspelen. Deze reacties moeten worden beoordeeld op effectiviteit. Eén van die reacties: "Het valt me toch wel van je tegen dat je ons nu in de steek laat". Effectieve reactie of juist niet? 

Het oordeel van de deelnemer wordt steeds afgezet tegen het oordeel van experts. Hoe beter deze overeen komen, hoe hoger de score. Een SQ-test bestaat uit 15 tot 20 verschillende situaties en kan binnen een uur worden afgerond. Direct daarna kan de rapportage online worden opgevraagd. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt of een deelnemer over voldoende inzicht beschikt om verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden.

SQ-tests hebben de volgende eigenschappen:

  • Hoge voorspellende waarde:  Voor werksucces blijkt de voorspellende waarde vergelijkbaar met het rollenspel in assessment centers.
  • Toegevoegde waarde : SQ-tests zijn goed te combineren met andere instrumenten en zorgen voor extra voorspellende waarde.
  • Realistisch: SQ-tests bestaan uit realistische en herkenbare praktijksituaties.
  • Goede acceptatie: SQ-tests worden door kandidaten gezien als eerlijk, relevant en leerzaam.
  • Flexibel: SQ-tests zijn op locatie of bij de deelnemers thuis af te nemen.
  • Efficiënt: Resultaten zijn direct na afloop van de test online beschikbaar.
  • Fair: weinig scoreverschillen tussen meerderheidsgroepen en minderheidsgroepen. 
     

Welke SQ-tests zijn er beschikbaar?

Meer informatie over de SQ-Leidinggeven, SQ-Sales en SQ-SoVa die wij in ons portfolio hebben, vindt u via ons testportaal T-station.

 

<< Terug naar instrumentenoverzicht