HIT (HBO+ interessetest)

Over de HIT

De HIT is een actuele interessetest die de voorkeur van de deelnemer voor beroepen van HBO+ niveau in beeld brengt.

De HIT kan worden ingezet bij bijvoorbeeld studiekeuze, coaching en loopbaanadvies. Het invullen van de HIT duurt gemiddeld 10 minuten. Direct na afloop van het afronden van de HIT is een uitgebreide rapportage beschikbaar. Op verzoek kan hiervan een voorbeeld worden gestuurd.

De twaalf schalen van de HIT zijn geclusterd rond vier brede interesserichtingen. De rapportage levert een inzichtelijk interesseprofiel dat goed aansluit op het Nederlandse onderwijssysteem. Hieronder worden de interesseschalen en -clusters weergegeven met voor elke schaal een voorbeeldberoep: 

A. Taal en Cultuur

 • Communicatief  (tekstschrijver)
 • Artistiek-creatief  (beeldend kunstenaar) 
 • Sociaal-cultureel  (historicus) 

B. Natuur en Techniek

 • Technisch  (ingenieur duurzame energie) 
 • ICT  (app-developer) 
 • Milieukundig  (ecoloog) 

C. Bedrijf en Bestuur

 • Financieel administratief  (accountant)
 • Ondernemend  (MKB-ondernemer)
 • Politiek beleidsmatig  (burgemeester)

D. Zorg en Educatie

 • Sociaal helpend  (psychotherapeut)
 • Educatief adviserend  (docent) 
 • Medisch  (huisarts)


Psychometrische eigenschappen 

Op een onderzoeksgroep van 79 psychologiestudenten is onderzoek gedaan naar de psychometrische eigenschappen van de HIT. Hoewel de onderzoeksgroep beperkt is in omvang en niet representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking ondersteunen de resulataten de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. 

 • Betrouwbaarheid (Cronbach's alpha).

Hieronder is te zien dat de betrouwbaarheden van de schalen variëren van .80 tot .94. De betrouwbaarheden van de interessegebieden liggen nog wat hoger en varieren van .91 tot .96. Deze betrouwbaarheden zijn uitzonderlijk hoog. 


Schaal

Alpha

A. Taal en Cultuur

.93

A1. Communicatief

.84

A2. Artistiek-creatief

.89

A3. Sociaal-cultureel

.80B. Natuur en Techniek

.96

B1. Technisch

.92

B2. ICT

.92

B3. Milieukundig

.91C. Bedrijf en Bestuur

.95

C1. Financieel administratief

.94

C2. Ondernemend

.90

C3. Politiek beleidsmatig

.89D. Zorg en Educatie

.91

D1. Sociaal helpend

.84

D2. Educatief adviserend

.89

D3. Medisch

.92


 • Interne structuur

Exploratieve factoranalyse op de 12 schalen met varimaxrotatie naar 4 factoren (allen met een eigenwaarde >1) levert een heldere factorstructuur die de meetpretentie van de schalen  en factoren ondersteunt. Alle schalen laden het hoogst op de factor waarvoor deze zijn bedoeld. Alleen de schaal ‘Medisch’ heeft een iets hogere lading op ‘Natuur en Techniek’ dan op ‘Sociaal Helpend’.


Rotated Component Matrix 


Component

1

2

3

4

A1. Communicatief


,810

,489


A2. Artistiek creatief

,394

,758A3. Sociaal cultureel

,345

,744


,326

B1. Technisch

,899


,252


B2. ICT

,804


,345


B3. Milieukundig

,747

,474C1. Financieel administratief

,294


,829


C2. Ondernemend,836


C3. Politiek beleidsmatig

,336

,435

,643


D1. Sociaal helpend
,858

D2.Educatief adviserend
,722

D3. Medisch

,506

,327


,470

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Ladingen < .25 zijn weggelaten

Cursieve ladingen zijn de veronderstelde ladingen.

Dikgedrukte ladingen geven de hoogste ladingen weer.


 • Bekendheid met de beroepen uit de HIT

Deelnemers aan de HIT krijgen bij het beantwoorden de optie ‘weet niet’ aangeboden voor het geval zij niet weten wat het beroep inhoudt en zich er ook geen voorstelling van kunnen maken.

Bij het overgrote deel van de beroepen werd er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van deze ‘weet niet’- optie. In meer dan de helft niet één keer en over het geheel genomen slechts in 2,7 % van de gegeven antwoorden. Bij 97,3 procent was er dus voldoende bekendheid met het beroep om te kunnen aangeven hoe aantrekkelijk dit beroep is. 

Hieronder een lijst met beroepen waarvan meer dan 10% van de deelnemers van de 'weet niet' optie gebruik maakte. ‘Seismoloog’ was met 25,3% het minst bekende beroep. In dit rijtje komen ook een aantal verrassingen voor zoals MKB-ondernemer, Conservator, Interim-manager, Fiscalist, Controller, PR-medewerker en Diplomaat.

Beroepen uit de HIT met een lagere bekendheid dan 90%: 

item

Beroep

# weet niet

% weet niet

B3_013

Seismoloog

20

25,3

C2_010

MKB-ondernemer

19

24,1

A3_003

Conservator

16

20,3

C3_007

Gedeputeerde provincie

16

20,3

D2_002

Remedial teacher

16

20,3

C2_008

Interim-manager

14

17,7

C3_001

Dijkgraaf

13

16,5

C1_014

Fiscalist

12

15,2

C2_007

Start-upper

12

15,2

B2_011

Back-end developer

11

13,9

A3_007

Cultureel Antropoloog

10

12,7

C1_012

Controller

10

12,7

A1_003

Dagvoorzitter

9

11,4

A1_014

PR-medewerker

8

10,1

A3_001

Sociaal geograaf

8

10,1

B1_001

Procestechnoloog

8

10,1

B3_009

Agro-technisch specialist

8

10,1

C3_002

Diplomaat

8

10,1


 • Populariteit van beroepen onder 1e jaars studenten Toegepaste Psychologie

Niet verrassend kan het interessegebied ‘Zorg en Educatie’ op de hoogste waardering rekenen onder psychologiestudenten, gevolgd door Taal en Cultuur. De interessegebieden ‘Bedrijf en Bestuur’ en ‘Natuur en Techniek’ zijn duidelijk het minst geliefd.

Op schaalniveau krijgt de schaal ‘Sociaal helpend’ de hoogste waardering, op enige afstand gevolgd door ‘Educatief adviserend’. Binnen het cluster ‘Zorg en Educatie' zijn de medische beroepen het minst populair. Het gemiddelde is ongeveer even hoog als de hoogst gewaardeerde schaal uit ‘Taal en Cultuur’, te weten ‘Sociaal cultureel’. De andere schalen uit dit cluster, ‘Artistiek creatief’ en ‘Communicatief’ liggen daar net iets onder.

Hoewel de drie schalen uit Natuur en Techniek (Technisch, ICT en Milieukundig)  gemiddeld genomen het laagst scoren, is de schaal ‘Financieel administratief’ uit ‘Bedrijf en Bestuur’ van alle twaalf schalen het minst in trek. Voor de schalen ‘Ondernemend’ en ‘Politiek beleidsmatig’ is minder interesse dan de drie schalen uit ‘Taal en Cultuur’ maar weer duidelijk meer dan die uit ‘Natuur en Techniek’.   

Binnen de beroepen is ‘Psycholoog’ het meest populair met een waardering van 4,59 op een schaal van 1-5. Minst populair van  alle beroepen is ‘Belastinginspecteur’ met een gemiddelde waardering van 1,54. 

Al met al kan worden gesteld dat de waardering van de beroepen door psychologiestudenten weergeven wat ervan verwacht kan worden. Dit geeft steun aan de validiteit van de HIT. 


N

Mean

Std. Deviation

Taal en Cultuur

79

111,57

24,962

A1. Communicatief

79

35,99

9,379

A2. Artistiek creatief

79

36,81

11,654

A3. Sociaal-cultureel

79

38,77

8,226

Natuur en Techniek

79

87,11

27,331

B1. Technisch

79

28,90

10,228

B2. ICT

79

28,52

10,140

B3. Milieukundig

79

29,70

9,878

Bedrijf en Bestuur

79

94,67

26,622

C1. Financieel administratief

79

27,22

10,280

C2. Ondernemend

79

34,80

10,588

C3. Politiek beleidsmatig

79

32,66

10,142

Zorg en Educatie

79

128,01

22,141

D1. Sociaal helpend

79

47,91

8,565

D2. Educatief adviserend

79

41,53

9,961

D3. Medisch

79

38,57

11,655