VR-assessment

VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je als deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst alsof je er zélf bij bent, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie van Virtual Reality met bewezen assessment-methodiek opent nieuwe perspectieven voor training en assessment.

Hoe werkt VR-assessment?

Nadat je als deelnemer de VR-bril hebt opgezet begeef je je midden in een realistische werksituatie. Hierin beleef je de interactie van een groep mensen met verschillende rollen, belangen en karakters. Je observeert het groepsproces door actief om je heen te kijken en je beoordeelt het gedrag door het beantwoorden van vragen. Die antwoorden worden gescoord en verwerkt tot een rapportage met genormeerde resultaten. VR-assessment gaat over individueel gedrag én over groepsprocessen.

Wat vinden deelnemers en HR-professionals van VR-assessment?

Bekijk de video hieronder om te zien hoe deelnemers en professionals reageren op VR-assessment: 

 

Toegevoegde waarde

  • Unieke Virtual Reality-beleving voor deelnemers 
  • Simulatie in groepscontext (ipv tweegesprek) 
  • Gebaseerd op bewezen assessment-methodiek
  • Realistische en relevante job preview
  • Gestandaardiseerde scoring
  • Innovatief en professioneel

 

Wetenschappelijke onderbouwing

VR-assessment is een zogenaamde Situational Judgment Test (SJT). In de literatuur wordt aan deze methodiek een aantal positieve kenmerken toegekend zoals: 

  • Hoge voorspellende waarde voor werk- en leerprestaties (predictieve validiteit)
  • Toegevoegde voorspellende waarde bovenop andere instrumenten (incrementele validiteit)
  • Deelnemers waarderen SJT's als leuk, fair en relevant (indruksvaliditeit)
  • Weinig scoreverschillen tussen meerderheids- en minderheidsgroepen (adverse impact)

Deze gunstige eigenschappen gelden in versterkte mate voor SJT's met video in plaats van tekst omdat deze geen beroep doen op leesvaardigheid en realistischer zijn. Virtual Reality gaat wat dat betreft natuurlijk weer een stap verder dan gewone video. 

Naar VR-assessment zelf is onderzoek gedaan in samenwerking met de Erasmus Univsersiteit Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn positief en ondersteunen de betrouwbaarheid en validiteit. Bovendien bleek uit evaluatieonderzoek dat VR-assessment door deelnemers wordt gewaardeerd als leuk, relevant, duidelijk, realistisch, herkenbaar en innovatief (zoals ook te zien is in de video met deelnemersreacties).

 

Preview (te bekijken via scherm of cardboard)

Onderstaande video geeft een indruk van het VR-Assessment. Als je deze op een plat scherm bekijkt, kun je om je heen kijken door het beeld  te verslepen.

Als je de video op je telefoon afspeelt en deze in een kartonnen VR-bril plaatst, krijg je nog iets meer mee van de VR-ervaring. Vergeet niet om de video eerst in de cardboard-modus te zetten. 

Het echte VR-assessment geeft de complete ervaring en moet worden doorlopen met een serieuze VR-bril met koptelefoon. Nadat je bent ingelogd word je ondergedompeld in de virtuele wereld. Het gedrag dat hierin plaatsvindt beoordeel je via het intuïtief werkende programma. 

Meer weten?

Neem contact op via info@vandermaesenkoch.nl of met één van de partners (zie onder).

VR-assessment is een gezamenlijk initiatief van: 

- Van der Maesen| Koch HRM-advies

- SLIM assessments

- Eelloo