Maatwerk

In veel van onze instrumenten draait het om gedrag in herkenbare praktijksituaties. Deelnemers ervaren dat als relevant en eerlijk. Om een instrument maximaal aan te laten sluiten op de belevingswereld van de deelnemer kan het wenselijk en rendabel zijn om situaties op maat te laten ontwikkelen. Op die manier beschikt uw organisatie over een eigen SJT, SQ-test, Webcamtest of CamCoach. 

De op maat ontwikkelde instrumenten kunnen -al of niet verfilmd- worden ingepast in online platform T-station. Omdat gebruik wordt gemaakt van de reeds ontwikkelde methoden, rekenregels en applicaties zijn deze even doordacht als onze standaardversies en net zo gemakkelijk om af te nemen.  

Het ontwikkelen van maatwerkversies is één van onze specialiteiten. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever zorgen we voor een professionele aanpak, een vlot proces en een passend eindproduct van hoge kwaliteit.

We maakten o.a. maatwerkversies voor: tandartsen, verloskundigen, ambtenaren bij de Vlaamse overheid, vestigingsmanagers en adviseurs bij UWV Werkbedrijf, medewerkers en leidinggevenden bij de Belastingdienst, accountants, Douane, Politie, integriteitsdilemma's bij overheidsdiensten, huisartsen, hulpverleners in de jeugdzorg.