SQ-Leidinggeven

De SQ Leidinggeven is de eerste en meest gebruikte video-SJT in het Nederlandse taalgebied en gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende. De oorspronkelijke versie is in 2018 geheel gemoderniseerd.  

De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen.

De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO met werkervaring.

De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen.

De rapportage bestaat uit de volgende scores: 

 • SQ-score (totaal) 

 • Deelscores: 
  • Aanspreken op voortgang en resultaat
  • Aanspreken op gedrag
  • Motiveren
  • Coachen

 • Stijlscores (Roos van Leary)
  • Offensieve stijl 
  • Defensieve stijl
  • Pro-actieve stijl
  • Receptieve stijl

Onderzoek is gedaan op de uitslagen van meer dan 4000 kandidaten. De SQ-score heeft een betrouwbaarheid van .83. 

De SQ-Leid is studieonderwerp geweest in het promotieonderzoek van Janneke Oostrom (EUR). De resultaten van dat onderzoek zijn positief.

Meta-analyses van validiteit van SJT’s en videotests (zie referenties) leveren gunstige resultaten op.

Een handleiding van de SQ-leid is beschikbaar. Ook is het mogelijk om een voorbeeldrapportage op te vragen.
  
Referenties:

McDaniel, M.A., Morgeson, F.P., Finnegan, E.B., Campion, M.A., and Braverman, E.P. (2001). Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 4, 730-740

Salgado, J.F. & M. Lado (2000). Validity generalization of video tests for predicting job performance ratings. Paper presented at the 15th Annual Conference of the Society of Industrial and Organisational Psychology, April, New Orleans.

<<< terug naar SQ-tests