SQ-Leidinggeven

De SQ Leidinggeven is de eerste en meest gebruikte video-SJT in het Nederlandse taalgebied en gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende. De oorspronkelijke versie is in 2018 geheel gemoderniseerd.  

De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen.

De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO met werkervaring.

De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen.

De rapportage bestaat uit de volgende scores: 

 • SQ-score (totaal) 

 • Deelscores: 
  • Aanspreken op voortgang en resultaat
  • Aanspreken op gedrag
  • Motiveren
  • Coachen

 • Stijlscores (Roos van Leary)
  • Offensieve stijl 
  • Defensieve stijl
  • Pro-actieve stijl
  • Receptieve stijl

Onderzoek is gedaan op de uitslagen van meer dan 4000 kandidaten. De SQ-score heeft een betrouwbaarheid van .83. 

De SQ-Leid is studieonderwerp geweest in het promotieonderzoek van Janneke Oostrom (EUR). De resultaten van dat onderzoek zijn positief.

Meta-analyses van validiteit van SJT’s en videotests (zie referenties) leveren gunstige resultaten op.


Referenties:

Lievens, F., & Sackett, P.R. (2006). Video-based versus written situational judgment tests: A comparison in terms of predictive validity. Journal of Applied Psychology, 91, 1181-1188.

McDaniel, M.A., Morgeson, F.P., Finnegan, E.B., Campion, M.A., and Braverman, E.P. (2001). Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 4, 730-740

Maesen de Sombreff, P. van der, Born, M., van Oudenhoven-van der Zee, K. & Ruhe, D. (2003). Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers, De Psycholoog, 38, 2, 58-67

Oostrom, J.K. (2010). New Technology in Personnel Selection: The Validity and Acceptability of Multimedia Tests. Erasmus University Rotterdam.

Op de Beek, M.R.E, Oostrom, J.K, & Born, M.Ph. (2011). The webcam test as a predictor of professional behavior. Gedrag en organisatie tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatiepsychologie, 24(3), 257–285.

Salgado, J.F. & M. Lado (2000). Validity generalization of video tests for predicting job performance ratings. Paper presented at the 15th Annual Conference of the Society of Industrial and Organisational Psychology, April, New Orleans.

Weekley, J.A. & R.E. Ployhart (Eds.) (2006). Situational Judgment Tests: Theory, Measurement and Application, Mahwah, New Yersey: Lawrence Erlbaum

<<< terug naar SQ-tests