CamCoach Sollicitatie

De CamCoach voor sollicitatievaardigheden is een e-learningprogramma dat bestaat uit gefilmde interviewvragen die worden gesteld in sollicitatie-interviews. Laagdrempelig kunnen deelnemers zich voorbereiden op het sollicitatiegesprek door intensief te oefenen met het beantwoorden van veelgestelde interviewvragen.

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde situaties waarin de interviewer, gespeeld door een acteur, jou rechtstreeks een vraag stelt. Na het stellen van de vraag krijg je de tijd om spontaan op zo'n vraag te reageren. Je antwoord wordt met de webcam opgenomen en direct daarna kun je je eigen antwoord terugbekijken. Je ziet dan ook hoe je jouw antwoord zonodig kan verbeteren aan de hand van een aantal tips en een modelreactie. Gesterkt door deze informatie kan je als deelnemer nog eens een antwoord inspreken op dezelfde vraag.  Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de vraag en het antwoord erop helemaal beheerst. Daarna ga je door naar de volgende vraag.

Voordelen van CamCoach-sollicitatievaardigheden:

  • gemakkelijk. Je kunt het programma thuis doornemen, in je eigen tempo. Je kunt ook stoppen en later doorgaan. Als je alle vragen hebt geoefend kan je nog enige tijd je antwoorden bekijken.
  • krachtig. Uit onderzoek blijkt dat oefenen met CamCoach goed werkt. Je zult beter voorbereid op een sollicitatiegesprek komen.
  • veilig. Je kan iemand anders vragen om mee te kijken maar je kan ook in je eentje oefenen. Na afloop heb je de mogelijkheid om je eigen opnames te wissen. 
  • online gespreksvaardigheden: steeds meer sollicitatiegesprekken vinden online plaats. Specifieke vaardigheden die hiervoor nodig zijn, bijvoorbeeld in de camera kijken terwijl je spreekt, oefen je hier ook mee. 

Je hebt nodig:

  • een PC of laptop met webcam en breedband internetverbinding.
  • een ruimte waarin je ongestoord het programma kunt doornemen.