CamCoach sales

De CamCoach Sales bestaat uit acht gefilmde praktijksituaties op het gebied van commercieel handelen en klantmanagement.  Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuwe vaardigheden aanleren door intensief te oefenen met gefilmde praktijksituaties.

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je een minuut de tijd om hier spontaan op te reageren. In het e-learningprogramma kun je je eigen reactie direct daarna terugbekijken, samen met een aantal indicatoren van effectief gedrag en een voorbeeldreactie van een rolmodel. Ook kan je reeds gefilmde effectieve reacties bekijken. Gesterkt door deze informatie kun je als deelnemer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en opnieuw een reactie inspreken. Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de situatie en het gedrag helemaal beheerst. Daarna kun je de volgende situatie starten.

Voordelen van CamCoach:

  • effectief door combineren van principes die het leerproces faciliteren (blended learning).
  • efficiënt omdat de deelnemer zelfstandig het programma doorloopt. De deelnemer is zijn eigen beoordelaar en coach.
  • laagdrempelig omdat het enige vereiste een PC/laptop met internetverbinding en webcam is.
  • veilig omdat een deelnemer CamCoach thuis kan doen terwijl er niemand meekijkt.

Download hier een artikel over CamCoach.

Gebruiksmogelijkheden die wij zien met deze methode:

  • Als optie binnen een ontwikkelingsprogramma waarin deelnemers een eigen budget beheren en daaruit zelf de verschillende onderdelen samenstellen.
  • Als voorbereiding op een training. Door de e-learningmodule vooraf als huiswerkopdracht mee te geven staan de neuzen vanaf het begin in dezelfde richting en kan bovendien een bepaald basisniveau worden verondersteld. Deelnemers kunnen aan bij aanvang van de training beter hun eigen leerpunten ter sprake brengen door te refereren aan de concrete situaties die zij hebben doorlopen.
  • Als onderdeel van een training. Deelnemers gaan bijvoorbeeld in subgroepjes uiteen en nemen om beurten plaats voor de webcam. Men reflecteert op eigen en elkaars reacties. Voordeel is dat iedereen aan de beurt komt. Eventueel kan hierna een rollenspel worden georganiseerd met een echte acteur die de diepte ingaat. Hier valt dan meer effect van te verwachten omdat de deelnemers dan al over de eerste schroom heen zijn en bovendien beschikken over de benodigde basisvaardigheden waarmee zij de acteur tegenspel kunnen geven.
  • Als onderdeel van individuele coaching. De coach kan de reacties die de deelnemer in de CamCoach gaf, zelf beluisteren.
  • Als voorbereiding op een assessment.