Situational Judgement Tests (SJT's)

Situational Judgement Tests (SJT's) zijn de laatste jaren sterk in opkomst vanwege de gunstige eigenschappen die er aan zijn verbonden. Het gaat om een familie van tests die met elkaar gemeen hebben dat deelnemers te maken krijgen met concrete praktijksituaties. De SQ-test, Webcamtest en CamCoach behoren tot de familie van SJT's. Daarnaast hebben we verschillende varianten en toepassingen zoals de tekstuele SJT, de e-cartoon en de ontwikkel-SJT.

Tekstuele SJT's
Tekstuele SJT's werken hetzelfde als onze SQ-tests: Deelnemers beoordelen uiteenlopende reacties op relevante praktijksituaties. De oordelen van de deelnemer worden afgezet tegen die van experts. Hoe meer deze overeenkomen, hoe hoger de scores zijn. Het verschil met SQ-tests is dat de situaties niet zijn verfilmd maar in tekst staan weergegeven, eventueel ondersteund door fotomateriaal. De ontwikkelkosten liggen hierdoor lager dan bij de verfilmde versies.

 

E-cartoon
In plaats van gefilmde situaties met acteurs van vlees en bloed wordt bij e-cartoons gebruik gemaakt van animaties. Deze methode kan goed aansluiten op de doelgroep waarvoor deze wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld voor scholieren. Bijkomende voordelen zijn dat de ontwikkelkosten lager liggen en dat deze eenvoudig zijn op te nemen in verschillende talen.

 

Ontwikkel-SJT's
Het doel van een SJT kan zijn om inzichtelijk te maken waarom in bepaalde situaties de ene reactie effectiever is dan de andere. Hiervoor hebben we een aparte methode ontwikkeld waarin deelnemers hun eigen oordelen kunnen vergelijken met die van experts. Bij elke situatie en elke reactie kan feedback worden opgeroepen met nadere uitleg. Ontwikkel-SJT's zijn zeer geschikt om in een deelnemersgroep na te bespreken. Aan de hand van concrete situaties kan op die manier een thema aan de orde worden gesteld en bediscussieerd.

<< Terug naar instrumentenoverzicht