HEXACO-persoonlijkheidsprofielen van Neil en Lance Armstrong door ChatGPT

Eén van de diagnostiekoefeningen tijdens de HEXACO-training gaat over de persoonlijkheidsprofielen van Neil Armstrong en zijn naamgenoot Lance Armstrong. De inzichtvragen uit de oefening werden ook aan ChatGPT voorgelegd. De antwoorden zijn niet altijd juist maar verbluffend is het wel. Lees en oordeel zelf:

Geef een persoonsbeschrijving van Neil Armstrong in termen van het HEXACO-persoonlijkheidsmodel (met de dimensies Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Openness to Experience) op basis van het volgende citaat:

“That’s the kind of man Armstrong was. In a world where everything is about ‘me, me, and me,’ he was a rare throwback to a time when humility and character counted, when people routinely risked their lives not to get rich, bloviate, or self-aggrandize, but for their country, science, and exploration.”

ChatGPT: Op basis van het citaat kan Neil Armstrong worden beschreven als een persoon met een hoge mate van Honesty-Humility, Conscientiousness en Openness to Experience, en een gemiddelde tot lage mate van Emotionality, Extraversion, en Agreeableness. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze dimensies:

 • Honesty-Humility: Neil Armstrong wordt beschreven als een persoon die niet gericht was op het vergroten van zijn eigen belang of het pronken met zijn eigen prestaties. Dit duidt op een hoge mate van Honesty-Humility, wat betekent dat hij waarschijnlijk niet geïnteresseerd was in status, macht of rijkdom en zich eerder richtte op het nastreven van een hoger doel of het dienen van anderen.
 • Emotionality: Het citaat geeft niet veel informatie over de emotionele stabiliteit van Neil Armstrong, maar er wordt wel gezegd dat hij bereid was om zijn leven te riskeren voor zijn land, wetenschap en exploratie. Dit duidt erop dat hij waarschijnlijk niet erg angstig of nerveus was en dat hij in staat was om zijn emoties onder controle te houden in stressvolle situaties.
 • Extraversion: Het citaat suggereert dat Neil Armstrong niet iemand was die graag in het middelpunt van de belangstelling stond of veel aandacht trok. Dit duidt op een lage mate van Extraversion, wat betekent dat hij waarschijnlijk introvert was en de voorkeur gaf aan rustige en bescheiden activiteiten in plaats van drukke en sociaal intensieve situaties.
 • Agreeableness: Het citaat geeft geen specifieke informatie over de mate van vriendelijkheid of meegaandheid van Neil Armstrong, maar het benadrukt wel zijn integriteit en karakter. Dit duidt erop dat hij misschien niet erg meegaand was en zijn eigen waarden en principes hoog in het vaandel hield, zelfs als dit betekende dat hij tegen de stroom in moest zwemmen.
 • Conscientiousness: Het citaat beschrijft Neil Armstrong als een persoon die bereid was om zijn leven op het spel te zetten voor een hoger doel. Dit duidt op een hoge mate van Conscientiousness, wat betekent dat hij waarschijnlijk zeer plichtsgetrouw en betrouwbaar was en zich inzette voor het vervullen van zijn taken en verantwoordelijkheden.
 • Openness to Experience: Het citaat suggereert dat Neil Armstrong geïnteresseerd was in wetenschap, exploratie en nieuwe ervaringen. Dit duidt op een hoge mate van Openness to Experience, wat betekent dat hij waarschijnlijk nieuwsgierig was, open stond voor nieuwe ideeën en ervaringen en creatief en fantasierijk was.

 

Geef ook een persoonsbeschrijving van de ex-wielrenner Lance Armstrong in termen van het HEXACO-persoonlijkheidsmodel op basis van het volgende citaat:

“Given his persistent lying and bullying, his arrogance and apparent indifference to the feelings of others, and the pain he inflicted on so many people, it's difficult to feel much compassion for Armstrong”

ChatGPT: Op basis van het citaat kan Lance Armstrong worden beschreven als een persoon met een lage mate van Honesty-Humility, Agreeableness en Emotionality, en een gemiddelde tot hoge mate van Extraversion, Conscientiousness en Openness to Experience. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze dimensies:

 • Honesty-Humility: Het citaat beschrijft Lance Armstrong als een persoon die persistent heeft gelogen en anderen heeft gepest, wat wijst op een lage mate van Honesty-Humility. Dit betekent dat hij gericht was op het beschermen van zijn eigen belangen en ego, en weinig respect had voor anderen.
 • Emotionality: Het citaat geeft aan dat Lance Armstrong weinig empathie had voor anderen en weinig aandacht had voor de pijn die hij hen heeft aangedaan. Dit wijst op een lage mate van Emotionality, wat betekent dat hij weinig gevoelig was voor emoties en weinig empathie had voor anderen.
 • Extraversion: Het citaat beschrijft Lance Armstrong als arrogant en zelfingenomen, wat wijst op een hoge mate van Extraversion. Hij leek zich comfortabel te voelen in de spotlights en genoot van het aandacht krijgen.
 • Agreeableness: Het citaat geeft aan dat Lance Armstrong weinig respect had voor anderen en weinig rekening hield met hun gevoelens. Dit wijst op een lage mate van Agreeableness, wat betekent dat hij weinig meegaand was en zijn eigen belangen boven die van anderen plaatste.
 • Conscientiousness: Het citaat geeft aan dat Lance Armstrong persistent heeft gelogen en bedrogen om zijn eigen doelen te bereiken, wat wijst op een lage mate van Conscientiousness. Hij leek weinig respect te hebben voor de regels en ethische normen die in de wielersport gelden.
 • Openness to Experience: Het citaat geeft geen specifieke informatie over de mate van creativiteit of fantasie van Lance Armstrong, maar het suggereert wel dat hij bereid was om risico's te nemen en grenzen te verleggen om zijn doelen te bereiken. Dit wijst op een gemiddelde tot hoge mate van Openness to Experience.

 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Neil Armstrong en Lance Armstrong in termen van HEXACO?

ChatGPT: Neil Armstrong en Lance Armstrong delen een gemeenschappelijke achternaam, maar hebben verder weinig gemeen in termen van persoonlijkheidskenmerken op basis van het HEXACO-model. Hieronder staan de verschillen en overeenkomsten op een rijtje:

 • Honesty-Humility: Neil Armstrong wordt beschreven als een persoon met een hoge mate van Honesty-Humility, terwijl Lance Armstrong wordt beschreven als een persoon met een lage mate van Honesty-Humility. Neil Armstrong werd gerespecteerd om zijn integriteit en eerlijkheid, terwijl Lance Armstrong bekend werd vanwege zijn liegen en bedriegen om zijn eigen doelen te bereiken.
 • Emotionality: Er zijn geen directe beschrijvingen van Neil Armstrong's Emotionality, terwijl Lance Armstrong wordt beschreven als een persoon met een lage mate van Emotionality. Dit impliceert dat hij weinig empathie had voor anderen en weinig aandacht had voor de pijn die hij anderen heeft aangedaan.
 • Extraversion: Neil Armstrong wordt beschreven als een persoon met een lage mate van Extraversion, terwijl Lance Armstrong wordt beschreven als een persoon met een hoge mate van Extraversion. Neil Armstrong was vaak gereserveerd en terughoudend, terwijl Lance Armstrong zich comfortabel leek te voelen in de spotlights en genoot van de aandacht.
 • Agreeableness: Neil Armstrong wordt beschreven als een persoon met een hoge mate van Agreeableness, terwijl Lance Armstrong wordt beschreven als een persoon met een lage mate van Agreeableness. Neil Armstrong werd gerespecteerd om zijn vriendelijke en zachte persoonlijkheid, terwijl Lance Armstrong bekend werd vanwege zijn pestgedrag en gebrek aan respect voor anderen.
 • Conscientiousness: Neil Armstrong wordt beschreven als een persoon met een hoge mate van Conscientiousness, terwijl Lance Armstrong wordt beschreven als een persoon met een lage mate van Conscientiousness. Neil Armstrong stond bekend om zijn toewijding aan zijn werk en zijn strikte naleving van regels en procedures, terwijl Lance Armstrong bekend werd vanwege zijn dopinggebruik en manipulatie van de regels in de wielersport.
 • Openness to Experience: Beide mannen worden beschreven als personen met een hoge mate van Openness to Experience. Neil Armstrong stond bekend om zijn nieuwsgierigheid en verlangen om nieuwe kennis te vergaren, terwijl Lance Armstrong bekend stond om zijn bereidheid om risico's te nemen en grenzen te verleggen om zijn doelen te bereiken.

 

Om op de vorige vraag door te gaan: de één werd het maar streefde het niet na, de ander streefde het na maar is het uiteindelijk niet geworden. Wat wordt bedoeld met ‘het’ ?

ChatGPT: In de vorige vraag werden Neil Armstrong en Lance Armstrong vergeleken op basis van het HEXACO-persoonlijkheidsmodel. Er werd verwezen naar verschillende persoonlijkheidskenmerken die hen onderscheiden van elkaar. In de vraag werd gesteld dat de ene (Neil Armstrong) "het" werd, maar het niet nastreefde, terwijl de ander (Lance Armstrong) "het" nastreefde, maar het niet heeft bereikt. Er wordt niet expliciet vermeld wat met "het" wordt bedoeld, maar het kan worden geïnterpreteerd als succes of prestatie.

Neil Armstrong is een bekend voorbeeld van een persoon die, ondanks zijn vele prestaties als astronaut, nooit uit was op persoonlijke roem en er nooit naar streefde om de beroemdheid te worden die hij werd. Hij werd het symbool van een prestatie die veel groter was dan hijzelf en hij bleef zichzelf altijd bescheiden en gereserveerd gedragen.

Lance Armstrong daarentegen, streefde ernaar om een van de grootste wielrenners aller tijden te worden en heeft tijdens zijn carrière veel succes en erkenning gekend. Echter, nadat hij werd ontmaskerd als een gebruiker van doping en zijn prestaties daardoor in diskrediet werden gebracht, werd hij geconfronteerd met veel kritiek en verloor hij veel van zijn reputatie en succes.

Dus, "het" kan worden geïnterpreteerd als succes en prestatie, maar het is niet duidelijk of dit ook de intentie was van de vraag.

 

Bijna goed. Ik geef een hint: als je met gevaar voor eigen leven een prestatie neerzet die groter is dan jezelf, wat ben je dan? En als je zonder angst of medelijden een prestatie neerzet en dat alleen doet voor je eigen roem en glorie, wat ben je dan niet?

ChatGPT: Bedankt voor de hint! Het lijkt erop dat "het" verwijst naar de intentie of motivatie achter het streven naar succes of prestatie. Als je met gevaar voor eigen leven een prestatie neerzet die groter is dan jezelf, ben je een persoon die zich inzet voor een hoger doel, zonder persoonlijk gewin als voornaamste motivatie. In het geval van Neil Armstrong zou dit bijvoorbeeld het nastreven van wetenschappelijke kennis en het bevorderen van de menselijke exploratie van de ruimte kunnen zijn.

Als je zonder angst of medelijden een prestatie neerzet en dat alleen doet voor je eigen roem en glorie, ben je een persoon die gedreven wordt door persoonlijke ambitie en het verlangen naar erkenning en status, zelfs als dit ten koste gaat van anderen. Dit lijkt meer te passen bij de beschrijving van Lance Armstrong als een persoon die zich vooral richtte op het behalen van persoonlijke successen en die daarbij bereid was om doping te gebruiken en anderen te manipuleren en te bedriegen.

Dus, "het" kan worden geïnterpreteerd als de motivatie of intentie achter het streven naar succes of prestatie. Neil Armstrong wordt dan gezien als iemand die zich inzet voor een hoger doel, terwijl Lance Armstrong wordt gezien als iemand die gedreven wordt door persoonlijke ambitie.

 

Je komt steeds dichter bij. Ik ben op zoek naar een woord dat wordt gebruikt voor mensen die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor het belang van anderen zonder zichzelf hiervoor op de borst te kloppen, bijvoorbeeld Gandhi, Martin Luther King, Hannie Schaft, Nelson Mandela.

ChatGPT: Bedankt voor de verdere uitleg! Het woord dat je zoekt is "altruïst", iemand die zich inzet voor het welzijn van anderen zonder daarbij persoonlijk gewin na te streven. Dit is inderdaad een term die van toepassing zou kunnen zijn op Neil Armstrong, die zich inzette voor de wetenschap en de mensheid door deel te nemen aan de missie naar de maan.

 

Niet gek bedacht maar als 'altruïst' hoef je niet per se je leven op het spel te zetten. Mensen die voldoen aan het woord waar ik naar op zoek ben scoren hoog op Honesty-Humility en tegelijkertijd scoren ze laag op Emotionality.

ChatGPT: Bedankt voor de verdere verduidelijking. Ik denk dat het woord dat je zoekt "held" is. Een held is een persoon die buitengewone moed en zelfopoffering toont, vaak in situaties van gevaar en risico, om anderen te helpen of te beschermen. Helden worden vaak gekenmerkt door hun sterke altruïstische en morele waarden, zoals eerlijkheid en bescheidenheid, terwijl ze ook minder vatbaar zijn voor angst en emoties die hen kunnen hinderen bij het nemen van risico's.

In de context van Neil Armstrong en Lance Armstrong zou het dan zo kunnen zijn dat Neil Armstrong wordt beschouwd als een held vanwege zijn deelname aan de missie naar de maan, waarbij hij zijn leven riskeerde om de wetenschap en de mensheid te bevorderen. Aan de andere kant zou Lance Armstrong, vanwege zijn bedrog en arrogantie, niet als een held worden beschouwd.

Helemaal goed, je bent een held!

 

 

Terug naar overzicht