ICCT-M (met oefenopgaven)

Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarmee personen problemen oplossen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken. De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Middelbaar niveau (ICCT-M) geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten (g-score) en in drie deelcapaciteiten daarvan: Verbaal, Numeriek en Figuraal denkvermogen. Deze pagina bestaat uit twee delen: 1. informatie over de ICCT-M en 2. Oefenopgaven met voorbeeldvragen. 


1. Testinformatie ICCT-M:

De ICCT-M bestaat uit zes onderdelen (subtests) die zijn gebaseerd op het intelligentiemodel van Carroll (1993): 

 • Verbaal: classificeren, fouten in zinnen,
 • Numeriek: coderen, redactiesommen,
 • Figuraal: complexe figuren, puzzels.

De oefenopgaven verderop geven een beeld wat de verschillende onderdelen inhouden. 

Toepassing: 

De ICCT-M kan worden ingezet om een beeld te krijgen van de verstandelijke aanleg in het kader van loopbaanadvisering, coaching, beroepskeuze, selectie en (potentieel)assesment. 

Niveau en en referentiegroepen:

Het bedoeld niveau van de ICCT-M is MBO. Normen zijn ontwikkeld op MBO-niveau maar ook op HBO- en WO-niveau.

Testtijd:

De totale testtijd bedraagt ongeveer 40 minuten. Elke subtest heeft een tijdslimiet. Het is de bedoeling om binnen de tijdslimiet zo veel mogelijk juiste antwoorden te geven. 

Psychometrische eigenschappen (update: oktober 2021): 

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid in termen van Cronbach's alfa van de totale test is .93 . Die van de subtests zijn .85 (verbaal), .92 (numeriek) en .88 (figuraal). De betrouwbaarheden in termen van Guttman's Lamba-2 liggen iets hoger en zijn respectievelijk .94, .86, .92 en .88. Deze betrouwbaarheden zijn hoog te noemen en maken de ICCT-M geschikt voor zowel loopbaan- als selectiedoeleinden. 

Validiteit

Er is overweldigend bewijs dat de validiteit van een goed geconstrueerde capaciteitentest niet te overtreffen is voor succes in opleiding en beroep (zie ook Schmidt & Hunter, 1998). De resultaten van Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua & De Fruyt (2003) geven steun voor de keuze van de subtests in de ICCT-M. Deze auteurs voerden een meta-analyse uit op studies naar de predictieve validiteit van "mental abilities tests". Ze vonden volgende voorspellende waarden van de tests voor werksucces: Verbaal .35, Cijfermatig .52, Ruimtelijk  .51, Perceptual speed .52, Geheugen  .56, g-factor .62. Perceptuele snelheid blijkt erg relevant. In de ICCT-M is snelheid mede van belang in de subtests Coderen, Complexe Figuren en Puzzels. De cijfermatige en ruimtelijke factor hebben een goede voorspellende waarde en worden ook door subtests van de ICCT-M gerepresenteerd.

Groepsvergelijkend onderzoek:

Groepsvergelijkend onderzoek laat zien dat er significante scoreverschillen zijn tussen de verschillende onderwijsniveaus, zoals ook verwacht kan worden van een cognitieve capaciteitentest. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Leeftijd lijkt nauwelijks effect te hebben op de scores ondanks het snelheidskarakter van de test.

2. Oefenopgaven:

Hieronder volgt voor elk onderdeel een oefenopgave. De antwoorden met toelichting staan onderaan de pagina.  

1. Classificeren (verbaal)

Eén woord hoort er niet bij.

 • kanarie
 • merel
 • struisvogel
 • kameel

2. Fouten in zinnen (verbaal)

In één van vier delen van een zin staat een fout. 

(1) Bij mijn buurman / (2) slaan wel eens de stekkers door / (3) als we de bal / (4) tegen zijn auto schoppen.

3. Coderen (numeriek)

Elke letter krijgt een getal. Bijvoorbeeld A=4, B=3, C=2, D=1, E=0.
Combinaties van letters moet je zo lezen: AB=43, DE=10
Je kunt ook rekenen met letters.

Opgave:

Y x T = ?
Code: Q=0, R=1, S=2, T=3, U=4, V=5, W=6, X=7, Y=8, Z=9

Mogelijke antwoorden:

 • SU
 • RS
 • TY
 • YT

4. Redactiesommen (numeriek)

Verbaal gestelde rekenproblemen oplossen

De prijzen in een café zijn drie maal zo duur geworden. Vroeger kostte een colaatje EUR 0,70. Hoeveel kost een cola nu?

 • EUR 1,80
 • EUR 2,10
 • EUR 2,20
 • EUR 2,21

5. Complexe figuren (figuraal)

Welk figuur is niet gelijk aan de andere drie?

6. Puzzels (figuraal)

Welk stukje blijft over na samenvoegen van de andere stukjes tot één figuur?Antwoorden oefenopgaven: 

1. Classificeren: 

Kameel hoort er niet bij, want het is geen vogel.

2. Fouten in zinnen: 

In deel 2 van de zin zit een fout. De uitdrukking is "de stoppen slaan door", niet "de stekkers slaan door".

3. Coderen: 

8 (Y) x 3 (T)  = 24. Het juiste antwoord is dus SU

4. Redactiesommen

EUR 2,10 is de juiste oplossing.

5. Complexe figuren

Plaatje c wijkt af en is dus het juiste antwoord.

6. Puzzels

Stukjes A, B en C vormen samen de grote figuur. D is daarom het juiste antwoord.


Referenties

Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274

Salgado, J.F., Anderson, N., Moscovo, S., Bertua, Ch., & De Fruyt, F. (2003). International validity generalization of general mental ability and cognitive abilities: a European Community meta-analysis. Personnel Psychology, 56, 3, 773-606.