Rowena Li studeert cum laude af op innovatieve test voor kritisch denken

Met de toevoeging ‘cum laude’ ontving Rowena Li op 15 maart 2017 haar masterbul in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de EUR. In het kader van haar afstudeerstage leverde Rowena een onmisbare bijdrage aan een innovatieve test voor kritisch denken. Wij zijn haar daar erg dankbaar voor en feliciteren Rowena van harte met het bereiken van dit prachtige resultaat.  

Rowena begon haar afstudeerstage met niet veel meer dan belangstelling voor situationele tests (SJT’s) en een idee hoe we deze op een vernieuwende manier konden toepassen. Onder begeleiding van Prof. Dr. Marise Born (EUR) legde Rowena het wetenschappelijk fundament onder de te ontwikkelen test door het doen van literatuuronderzoek en het formuleren van de theoretische onderbouwing.

Op conceptueel niveau leverde Rowena een belangrijke bijdrage door mee te denken over inhoud, context, format en rapportage. Dit concept werkte zij verder uit in een realistische casus waarin deelnemers de acties van de hoofdpersoon moeten beoordelen.

Nadat zij alles had geïmplementeerd in testplatform T-station nam Rowena de eerste ruwe versie af bij de onderzoeksgroep, samen met een aantal andere tests ter validatie. Van de analyses op de verzamelde data deed zij verslag in haar scriptie. Op basis van de data en de analyses konden aanpassingen worden gedaan en een eerste normgroep worden samengesteld.

Al met al hebben de inspanningen van Rowena er toe geleid dat er een compleet nieuwe test is ontwikkeld die het begrip kritisch denken op innovatieve manier in beeld brengt. Het is een bijzondere prestatie dat zij alle ontwikkelstappen - van concept tot oplevering-  binnen het kader van een afstudeeronderzoek heeft doorlopen.

Zie ook: SJT voor kritisch denken, alternatief voor de klassieke intelligentietest?

Bekijk hieronder de buluitreiking aan Rowena Li:


Terug naar overzicht