SJT voor kritisch denken, alternatief voor de klassieke intelligentietest?

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelden we een cognitieve test die een aantrekkelijk alternatief biedt voor de traditionele intelligentietest. Aan de hand van een praktijkcasus kunnen deelnemers laten zien over analytische vaardigheden, kritisch denkvermogen en goede oordeelsvorming te beschikken.

Vanwege het realistische karakter is deze test interessant voor een brede doelgroep. Deelnemers waarderen de test omdat deze geen tijdslimiet heeft en minder ‘schools’ is dan traditionele intelligentietests. Daarnaast vinden de deelnemers het een innovatieve en moderne test.

In het kader van haar master Arbeids- en Organisatiepsychologie legde Rowena Li een wetenschappelijk fundament onder dit nieuwe type test. In haar thesis besteedt zij aandacht aan de theoretische onderbouwing, betrouwbaarheid, validiteit en acceptatie door deelnemers. Rowena Li werd vanuit de Erasmus Universiteit begeleid door Prof. Dr. Marise Born.

Samengevat heeft de test de volgende kenmerken:
- Situational Judgment Test (SJT)
- Doet een beroep op Critical Thinking skills 
​- Subschalen: analyseren, argumenten beoordelen, conclusies trekken.
- Realistische, werkgerelateerde opgaven
- Geen tijdslimiet
- Gestandaardiseerd en geautomatiseerd

Wanneer u interesse heeft in deze ontwikkeling en/of een proeflogin wilt ontvangen dan komen we graag met u in contact.   

Terug naar overzicht