Webcamtest voor sollicitatievaardigheden

Voor de Webcamtest hebben we een serie van 20 interviewvragen ontwikkeld. Het gaat om een aantal algemene vragen en om een aantal vragen gericht op specifieke eigenschappen, zoals doorzettingsvermogen en sociaal initiatief.

Len van der Kooij en Linda Boon, studenten A&O-psychologie van de EUR, hebben hun stageonderzoek bij ons bureau uitgevoerd. Ze hebben onder meer een sollicitatietraining ontwikkeld en uitgevoerd bij een groep studenten in het laatste jaar van hun studie. Het effect van de training op de kwaliteit van antwoorden in de Webcamtest is door Len en Linda bepaald. Dat effect bleek substantieel te zijn.

We zien in verband met het sollicitatie-interview twee mogelijkheden voor de Webcamtest:

  • Online interview voor selectie:

Een kandidaat meldt zich als sollicitant aan bij een organisatie, krijgt informatie over gewenste competenties en een inlogcode om thuis, via de webcam, een aantal vragen over die competenties te beantwoorden. Voordelen voor de kandidaat: geen tijd kwijt aan reizen, zich zo goed mogelijk voorbereiden, tijdstip waarop de test gedaan wordt zelf bepalen, beantwoorden van relevante vragen. Voordelen voor de organisatie: relevante vragen, gestandaardiseerd interview, gestructureerde beoordeling, mogelijkheid om kandidaten goed met elkaar te vergelijken.

  • Online coaching van sollicitatievaardigheden

De Webcamtest is een ideaal middel om  te oefenen met het zich goed presenteren in een interview, zowel inhoudelijk als non-verbaal. Voordat het oefenen begint zou de cursist kennis moeten opdoen over aspecten als: wat wil een werkgever van mij weten?, basisfactoren van succes, STAR-principe, hoe presenteer ik mezelf?  We denken hier aan een korte maar krachtige e-learningcursus gebaseerd op de sollicitatietraining van Len en Linda.

Een coach kan de antwoorden op interviewvragen van de cursist online opvragen en geeft feedback die vervolgens weer benaderbaar is voor de cursist. Cursist en coach werken online, vanaf hun eigen PC.

  • E-learning en zelf-assessment

Ook hier wordt gewerkt met de webcam. Een deelnemer geeft eerst antwoord op een interviewvraag, daarna kan hij/zij nagaan welke gedragselementen, inhoudelijk en qua presentatie, een antwoord relevant en effectief maken om vervolgens de vraag nog eens te beantwoorden, profiterend van de verworven inzichten.

Terug naar overzicht