Van der Maesen|Koch Nieuwsbrief maart 2009

Onze laatste Nieuwsbrief was van maart 2008. Graag doen we hierbij kort verslag van onze recente activiteiten en van onze plannen voor de toekomst.

We hebben gewerkt aan een aantal nieuwe producten, gebaseerd op de SQ-test en de Webcamtest. Door met de muis op de groen gekleurde kopjes te klikken is meer informatie te krijgen. 

SQ-SoVa opvolger van SQ-EL
De SQ-SoVa (SQ-Sociale Vaardigheden) meet sociale intelligentie in de omgang met collega's, leidinggevenden en klanten. De SQ-SoVa is een gemoderniseerde versie van de vertrouwde SQ-EL die alweer meer dan tien jaar bestond. De test werd opnieuw met acteurs opgenomen en is nu online af te nemen.

SQ-Lead: SQ-leidinggeven in het Engels
De SQ-Leid is vertaald en met Engelse en Amerikaanse acteurs opgenomen.

WCT-Lead
Ook de Webcamtest voor leidinggeven hebben we in het Engels vertaald en opgenomen.

Webcamtest voor sollicitatievaardigheden
We zien mogelijkheden om deze toepassing in te zetten als online selectie-interview, als methode om sollicitatievaardigheden online te coachen of als een zelf-assessment en e-learningmethode.

E-learning met de Webcamtest: aanleren van commerciële competenties.
Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuwe vaardigheden aanleren door intensief te oefenen met gefilmde praktijksituaties.


We zijn erg blij met twee gebeurtenissen hieronder:

Eerste prijs voor Marit Op de Beek voor onderzoek naar Webcamtest
De Van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek toegekend aan jonge gedragswetenschappers voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. De prijs werd op 26 februari 2009 uitgereikt.

Hoog gewaardeerde master theses EUR over Webcamtest
Len van der Kooij en Linda Boon gebruikten de Webcamtest als voor- en nameting voor de effectiviteit van een training van sollicitatievaardigheden.


We hebben veel onderzoek uitgevoerd, o.a. naar:

·         SQ-test voor leidinggeven

·         SQ-test voor commerciële competenties

·         Webcamtest voor leidinggeven


Op de agenda voor mei staat:

Bijdrage aan internationaal congres over de WebcamtestHet EAWOP-congres vindt van 12 tot 16 mei plaats in Santiago de Compostela.

We hebben onder meer de volgende verwachtingen en plannen:

  • We hebben sterke aanwijzingen dat de Webcamtest dit jaar definitief zal doorbreken als methode voor selectie en ontwikkeling.
  • We willen een of meer pilots doen met de Webcamtest in het onderwijs. De test lijkt een ideaal middel om intensief te oefenen met competenties en daarover feedback te ontvangen. Studenten zijn te trainen om op te treden als beoordelaars. Ontwikkeling van de competentie om anderen te beoordelen is op zichzelf al een leerdoel en door het inschakelen van studenten worden docenten ontlast.
  • Er is een boek van proef. Filip Lievens uitgekomen dat een lans breekt voor situationele tests waartoe ook SQ-test en Webcamtest horen. We verwachten dat dit boek de belangstelling voor situationele tests zal stimuleren.
  • Tests van Van der Maesen|Koch zijn opgenomen in de Testwijzer van de hand van Ellen Woudenberg en Tom Luken.
  • Ideeën om een cognitieve SJT te gaan ontwikkelen, in potentie een aantrekkelijk alternatief voor een cognitieve capaciteitentest.
  • Nieuwe e-learning Webcamtests voor leidinggeven en andere toegepaste sociale vaardigheden (meer specifiek: integriteit).
  • Onderzoek naar alternatieve scoringsmethoden voor SJT's. Van honderden personen zijn ook succescriteria beschikbaar zodat de predictieve validiteit van de methoden is te bepalen.

Tot zover deze nieuwsbrief. Graag berichten we u over nieuwe ontwikkelingen in een volgende nieuwsbrief.

Met hartelijke groeten,

Paul van der Maesen
Barend Koch
Van der Maesen | Koch HRM-Advies.

Bezoek ook onze website: www.vandermaesenkoch.nl.

Terug naar overzicht