Van der Maesen|Koch helpt de Vlaamse Overheid met SJT's

Het Agentschap voor Overheidspersoneel van de Vlaamse gemeenschap staat voor de taak om een beslissing te nemen welke ambtenaren die op tijdelijk contract zijn aangesteld een aanstelling kunnen krijgen in functies op statutair niveau. Aan statutair ambtenaarschap zijn voordelen gekoppeld zoals pensioen en loopbaanmogelijkheden. Het gaat om vele duizenden ambtenaren in vier niveaus van functiecomplexiteit.

Na rijp beraad over de geschikte manier van toetsing heeft de overheid besloten om dit in de vorm van SJT´s (Situational Judgment Tests) te gaan doen. Meer in het bijzonder is gekozen voor de multimedia-SJT versie. Het is uit onderzoek bekend dat de multimediaversie van SJT's een aantal voordelen heeft ten opzichte van de tekstuele pendant. Volgens prof. Filip Lievens uit Gent zijn SJT's en vooral de multimediale versies ervan - het 'assessment van de toekomst'.  Bij haar zoektocht naar een geschikte ontwikkelaar van multimedia-SJTs stuitte de overheid op Van der Maesen|Koch.

Paul van der Maesen is vanaf 1998 actief met ontwikkelen van multimedia-SJT´s die sinds een klein jaar volledig via internet worden aangeboden. In de manier van voorleggen van opdrachten, beantwoorden van opdrachten en scoren van antwoorden is op een creatieve manier know-how uit verschillende bronnen gecombineerd.

We hebben de Vlaamse overheid geholpen door onder meer de volgende activiteiten uit te voeren:

  • overdragen van kennis over het ontwikkelen van SJT´s
  • idem over de beantwoording en scoring van SJT´s
  • doen van onderzoek naar testveiligheid en scoringsmethoden van multimedia-SJT´s door analyse van eigen reeds verkregen testgegevens
  • geven van begeleiding en advies bij het houden van interviews, het selecteren van incidenten, het schrijven van scripts
  • schrijven van scripts voor multimedia-SJT opdrachten
  • helpen bij het formuleren van antwoorden op veel gestelde vragen over SJT´s en organiseren van een filmproductie van een multimedia-SJT met Vlaamse acteurs in Brussel
  • ontwikkelen van een oefen-SJT. Deze is bedoeld om onwennigheid van kandidaten met de methode weg te nemen. De oefen-SJT draait op onze servers en is op elk moment van de dag te benaderen.

De Vlaamse overheid heeft onze adviezen overgenomen. De oefen-SJT konden wij binnen twee maanden ontwikkelen en via onze servers beschikbaar stellen. De test is vanaf 6 januari tot heden door duizenden personen bekeken.
Het federale overheidsselectie-instituut Selor gaat de organisatie van de toetsen op zich nemen.Terug naar overzicht