Training integriteit met de CamCoach

Voor bureau integriteit van UWV ontwikkelden we de CamCoach morele dilemma’s. Medewerkers leren met dit instrument bewust en effectief om te gaan met situaties waarin integriteit centraal staat, meestal als onderdeel van een training.

De CamCoach werkt als volgt: Deelnemers krijgen op een laptop een aantal geselecteerde situaties te zien en te horen waarin zij rechtstreeks worden aangesproken door een acteur.

Zo’n situatie kan bijvoorbeeld gaan over een collega die zich regelmatig ziek meldt. Dit keer heb je hem de avond van te voren nog in zeer vrolijke toestand in de stad gesignaleerd. Je collega belt je de volgende ochtend op je werk: “Ik blijf vandaag een dagje thuis, want ik heb het weer aardig te pakken. Wil jij even aan onze manager doorgeven dat ik ziek ben?”

Op dit moment bevriest het beeld en krijgt de deelnemer de gelegenheid om spontaan te reageren op de situatie. Zijn of haar reacties worden opgenomen met de webcam en opgeslagen op een usb-stick. Het is mogelijk om verschillende keren te reageren op dezelfde situatie.

Nadat alle situaties zijn doorlopen worden de reacties van de deelnemers gekopieerd naar een centrale laptop van de procesbegeleider. Daarna bespreken de deelnemers de situaties en elkaars reacties. De discussie komt vlot op gang omdat iedereen bekend is met de situaties en–belangrijker nog- de dilemma's aan den lijve heeft ondervonden.

De methode blijkt goed aan te slaan en wordt inmiddels op ruime schaal ingezet. Voor de meeste deelnemers is het confronterend om te reageren in de camera, maar omdat iedereen als het ware ‘met de billen bloot’ gaat wordt de gedeelde ervaring als intensief en waardevol beleefd. Het concrete karakter van de methode zorgt ervoor dat de dilemma’s voor iedereen herkenbaar zijn. Omdat alle deelnemers met hun gefilmde reacties een persoonlijke bijdrage leveren worden zij daarna actief in de discussie getrokken.

De CamCoach morele dilemma’s is interessant voor elke organisatie waar integriteit een thema is. Wij werken op dit gebied samen met Herman Bosman en Alex van Gool van het trainingsbureau Werkwijzen. In de rol van adviseur en procesbegeleider zijn zij van meet af aan betrokken geweest bij de inzet van het instrument. Zij waren direct enthousiast, hebben de methode stevig omarmd en bedachten verschillende werkvormen waarin het instrument maximaal tot zijn recht komt. 

Terug naar overzicht