'The H Factor of personality': boeiend boek over persoonlijkheid en integriteit

Voor een breder publiek schreven Michael Ashton en Kibeom Lee een boek over de 'H-factor'. De 'H' staat voor 'Honesty-Humility' en is één van de zes basisdimensies in onze persoonlijkheid. Op bol.com plaatsten we onderstaande recensie:

Dit boek is boeiend voor iedereen die is geïnteresseerd in (verschillen in) persoonlijkheid en integriteit. In het bijzonder is het boek aan te bevelen voor mensen die werken met de HEXACO PI-R persoonlijkheidsvragenlijst.

Geworteld in degelijk wetenschappelijk onderzoek leggen Ashton en Lee op toegankelijke wijze uit hoe zij ontdekten dat onze persoonlijkheid niet uit vijf maar uit zes basiseigenschappen bestaat. Deze zes eigenschappen zouden bekend worden onder de naam HEXACO. Bovenop de breed geaccepteerde 'Big Five' (Extraversie, Vriendelijkheid, Conscientieusheid, Stabiliteit, Openheid voor Ervaringen) blijkt er nog een belangrijke zesde 'H-factor' te bestaan. De 'H' staat voor Honesty-Humility en wordt in het Nederlands 'Integriteit' genoemd. Zonder de invloed van de andere persoonlijkheidseigenschappen uit het oog te verliezen concentreren Ashton en Lee zich in de rest van het boek op deze H-factor (zoals de titel al doet vermoeden).

Het boek maakt niet alleen duidelijk dat de 'H-factor' deel uit maakt van onze persoonlijkheid, maar ook hoe deze factor van invloed is op belangrijke aspecten in ons leven zoals werk, politiek, religie, geld, macht en seks.

Zeer lezenswaardig is het hoofdstuk waarin verschillende verschijningsvormen van 'low-H people' worden beschreven, afhankelijk van andere persoonlijkheidseigenschappen uit de HEXACO. Een lage H-score gecombineerd met lage emotionaliteit uit zich bijvoorbeeld in nietsontziende hebzucht zonder angst of medelijden. In combinatie met hoge emotionaliteit leidt een lage H-score juist tot geniepig, wezelachtig gedrag. Voor alle combinaties wordt dit verder uitgewerkt en toegelicht.

Samengevat is het een fascinerend en toegankelijk geschreven boek dat is gebaseerd op recent wetenschappelijk persoonlijkheidsonderzoek. Eigenlijk verdient deze titel een Nederlandse vertaling, maar ook in het Engels is het zeer goed leesbaar.


Kibeom Lee & Michael C. Ashton, The H Factor of Personality
Why some people are manipulative, self intitled, materialistic en exploitive
- and why it matters for everyone.


Terug naar overzicht