Test sociale competentie BPV

De test sociale competentie BPV is aangeboden aan ROC's op een aantal congressen en bijeenkomsten. Aan ongeveer honderd docenten van ROC's zijn proeflogins verstrekt. Door de Citogroep is een enquête onder de docenten gehouden. Uit de respons bleek dat zij in het algemeen van oordeel zijn dat de test een interessant hulpmiddel is om inzicht te krijgen in de sociale competentie van hun leerlingen en om zonodig gerichte training en coaching aan leerlingen te geven.
Zie voor meer informatie Toetswijzer.

Terug naar overzicht