Samenwerking met Freie Universität Berlin rond Engelse SQ-test voor leidinggeven

Dát situationele tests (SJT's) zoals de SQ-test goede voorspellers zijn voor werkprestaties wordt wetenschappelijk gezien breed gedragen. Over het mechanisme waaróm situationele tests zo goed voorspellen lopen de verklaringen echter uiteen. Onderzoekers Prof. Dr. Stefan Krumm en Philipp Schäpers MSc van de Freie Universität Berlin proberen hier dieper inzicht in te krijgen. Zij benaderden ons met het verzoek om de Engelse SQ-test voor leidinggeven beschikbaar te stellen voor hun onderzoek.

De Berlijnse onderzoekers waren op zoek naar een goede situationele test (SJT) met gefilmde fragmenten en kwamen uit bij onze Engelse SQ-test voor leidinggeven. Aan hun verzoek om hier gebruik van te mogen maken geven we graag gehoor en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een dieper begrip van dit type tests. Speciaal voor dit doel bouwen we zes verschillende versies van de SQ-test zodat deze in evenzoveel onderzoekscondities kunnen worden afgenomen. Gevarieerd wordt onder anderen met de hoeveelheid achtergrondinformatie voor de deelnemers en met het verfilmd dan wel tekstueel aanbieden van de fragmenten. Bij het uitvoeren van deze exercitie prijzen we ons eens te meer gelukkig met de mogelijkheden van testplatform T-station.

Over de uitkomsten van het onderzoek kunnen we op voorhand weinig zegggen maar vanzelfsprekend zullen we deze delen op het moment dat deze worden gepubliceerd .

Meer informatie:

>> SQ-tests​
>> Situational Judgment Tests (SJT's)
>> Nieuwe generatie assessments 
>> Onze principes
>> Onze partners

Referenties:

Krumm, S., Lievens, F., Hüffmeier, J., Lipnevich, A. A., Bendels, H., & Hertel, G. (2015). How "situational" is judgment in situational judgment tests? Journal of Applied Psychology, 100, 399-416. doi: 10.1037/a0037674

Corstjens, J., Lievens, F., & Krumm, S. (in press). Contextualized and generic Situational Judgment Tests for selection. In H. Goldstein, E. Pulakos, J. Passmore, & C. Semedo (Eds.), Handbook of the psychology of recruitment, selection, and retention. Wiley-Blackwell.

 

 

 

Terug naar overzicht