Revisie Vragenlijst Interesses Holland (VIH-R)

De Vragenlijst Interesses Holland (VIH) is een interessevragenlijst die is gebaseerd op het bekende RIASEC model van prof. John Holland. De VIH is geschikt voor MBO, HBO en WO-niveau en kan worden ingezet in het kader van assessment, loopbaanadvies, beroeps- en studiekeuze. De VIH is onlangs gereviseerd en heeft nu de naam VIH-R meegekregen.

Naar aanleiding van betrouwbaarheids- en factoranalyse op een databestand van 2101 deelnemers  kon de VIH worden gereviseerd.  Items die het in de analyses minder goed deden werden geschrapt en nieuwe items werden toegevoegd. De gereviseerde versie (VIH-R) bevat nu zes schalen met elk 15 items en heeft een gemiddelde betrouwbaarheid van .82. Uit factoranalyse blijkt dat de items netjes clusteren rond de zes schalen waarvoor zij zijn bedoeld. De gemiddelde afnametijd is - net als zijn voorganger-  minder dan 10 minuten.

Met de revisie van de vragenlijst is ook de rapportage aangepast. De vernieuwde vormgeving springt hierbij het meeste in het oog maar ook de inhoud en structuur van de rapportage zijn geheel herzien.

Wanneer u interesse heeft in een demologin of voorbeeldrapportage van de vernieuwde Vragenlijst Interesses Holland dan kunt u hierover een mailtje sturen naar info@vandermaesenkoch.nl .

Terug naar overzicht