Rechters bespreken persoonlijkheid met de HEXACO

In de nieuwe opleiding voor rechters is de HEXACO-persoonlijkheidsvragenlijst een vast onderdeel geworden. Het instrument wordt door de aankomende rechters gebruikt om te reflecteren op de belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen en geeft aanknopingspunten voor het persoonlijk opleidingsplan.

Nieuwe opleiding voor rechters
De opleiding tot rechter is grondig vernieuwd. In plaats van de 57-jaar oude raio-opleiding is een nieuwe Rio-opleiding ontwikkeld die de talenten van de kandidaten optimaal benut en tegelijkertijd beter aansluit bij de behoeften van de samenleving. In 2014 zijn bij SSR, Studiecentrum Rechtspleging, vier nieuwe lichtingen rechters in opleiding (rio’s) van start gegaan. In de opleiding wordt meer dan voorheen een beroep gedaan op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Het schrijven van een persoonlijk opleidingsplan maakt hier deel van uit.

Reflecteren op persoonlijkheid
In hoeverre moet een rechter mee kunnen voelen met verdachten en slachtoffers? Hoe wenselijk is het als hij of zij daarbij snel geëmotioneerd raakt? Moet een rechter zich open stellen voor radicale denkbeelden of juist niet? Hoe belangrijk is het dat een rechter integer is? Mag een rechter gesteld zijn op geld, status en luxe? Heeft de ene rechter een strenger karakter dan de ander en is dat van invloed op het vonnis?
Dit zijn enkele vragen waarop rechters in opleiding reflecteren nadat zij de HEXACO-persoonlijkheidsvragenlijst hebben ingevuld en hier feedback over hebben ontvangen. Vaak leidt dat tot verhelderende discussies en diepere inzichten. Een deelnemer tijdens één van de bijeenkomsten: 'Zeker, als rechter ben je belangrijk en juist daarom past bescheidenheid ons. Als persoon voel ik me in elk geval niks beter dan anderen'.

HEXACO
Recent onderzoek toont aan dat onze persoonlijkheid niet uit vijf (de Big Five) maar uit zes basiseigenschappen bestaat. Deze zes eigenschappen zijn bekend geworden onder het acroniem HEXACO (Honesty-Humility, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness, Consciëntiousness en Openness tot Experience). De grondleggers van het model, Ashton & Lee, ontwikkelden de HEXACO-PI-R persoonlijkheidsvragenlijst. De HEXACO PI-R geeft deelnemers een compleet profiel met alle belangrijke persoonlijkheidseigenschappen, inclusief aspecten die te maken hebben met integriteit.

>> lees ook: Training ´Werken met de HEXACO´ geaccrediteerd door het NIP

Terug naar overzicht