Publicaties over intelligentie

  • Intelligentietests en beroepssucces (1997). In: W. Tomic & H.T. van der Molen (Eds.), Intelligentie en sociale competentie, (Ch. 12), Lisse: Swets & Zeitlinger, 227-242.

<< Terug naar publicaties
Terug naar overzicht