Psychometrisch onderzoek SQ-tests

Er is veel psychometrisch onderzoek gedaan naar databases van de SQ-tests.

Onderwerpen: equivalentie van verschillende scoringsmethoden en betrouwbaarheid van scores. Verder is gewerkt aan een paper over 'scoringsmethoden van tests voor emotionele, sociale en praktische intelligentie', dat is geïnspireerd door een recent verschenen kritisch boek van Matthews, Zeidner & Roberts over emotionele intelligentie (Emotional Intelligence. Science and Myth. MIT Press, 2002). Met Richard Roberts (ETS) is een vruchtbare correspondentie op gang gekomen.

Terug naar overzicht