Promotie van Janneke Oostrom (EUR) op onderzoek naar Webcamtest op 1-10-10

Op 1 oktober 2010 promoveerde Janneke Oostrom aan de EUR tot doctor in de psychologie. De titel van haar dissertatie is New Technology in Personnel Selection: the Validity and Acceptability of Multimedia Tests.

Janneke onderzocht allerlei aspecten van moderne multimediatests. Janneke gebruikte vooral Webcamtests van Van der Maesen|Koch in haar onderzoek. Ook SQ-tests zijn gebruikt. Aspecten die Janneke onderzocht waren:

  • predictieve validiteit (voorspelt de Webcamtest de effectiviteit van gedrag die de test pretendeert te voorspellen?)
  • incrementele validiteit (voegt de Webcamtest nog voorspellende waarde toe nadat je andere, traditionele, tests hun voorspellend werk hebt laten doen?
  • acceptatie (wordt de Webcamtest gezien als interessant, relevant, uitdagend?)
  • relatie met persoonsfactoren (welk type mensen vindt de Webcamtest interessant en welk type juist minder?)

Voor ons is het onderzoek van Janneke van veel waarde omdat vanuit wetenschappelijke hoek licht wordt geworpen op de verdiensten van onze methoden. We geloven zelf natuurlijk in die methoden, maar een onafhankelijke toetsing is nodig en vormt een verdere legitimering voor gebruik van de methoden in de praktijk. Het onderzoek van Janneke is en wordt gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

We zijn zeer blij met de mooie resultaten van het onderzoek van Janneke die door haar als volgt zijn samengevat:

Multimediatests:

  • Spelen in op recente ontwikkelingen in de selectiepraktijk
  • Hebben voorspellende waarde voor studiesucces en werksucces
  • Hebben toegevoegde waarde t.o.v. traditionele tests
  • Kandidaten reageren positief op multimediatests (met name¬†kandidaten die hoog scoren op¬†openheid voor nieuwe ervaringen)

Voor de commissie van hoogleraren wist Janneke haar conclusies met verve te verdedigen.

Een powerpointpresentatie van Janneke's promotie is hier te vinden.

Terug naar overzicht