Opdracht CWI

Een substantieel deel van onze tijd gedurende het eerste half jaar van 2004 hebben we besteed aan het adviesproject "ijking van certificeringstoets" bij het CWI. Het CWI wil het professioneel handelen van de adviseurs verbeteren. De ene route naar dat doel is het bieden van mogelijkheden om te werken aan relevante adviseurscompetenties. Een andere route is de toetsen van de voortgang in competentiegroei en van het meten en erkennen van competentieniveaus die als gewenst worden beschouwd.

Er zijn verschillende toetsvormen ontwikkeld die al dan niet via internet worden aangeboden. Eén van de toetsen is de zogenaamde kennistoets, een gestandaardiseerde toets die een meting doet van deskundigheid, probleemanalyse en sociaal inzicht. Van der Maesen is onder andere gevraagd om een procedure te ontwerpen die bij het ontwikkelen van de kennistoets leidt tot de kwalitatief meest verantwoorde opgaven. De procedure werkt met experts uit het veld zelf die zich uitspreken over de kwaliteit van de toetsmaterialen, vanuit het perspectief van verschillende kwaliteitscriteria.

 

Terug naar overzicht