Opdracht: certificering van CWI-adviseurs met behulp van webcamtest

Van april tot juli 2005 heeft Bureau Certificering van het hoofdkantoor van het CWI een nieuwe vorm van assessment op de proef gesteld. Aan adviseurs van het CWI worden situaties voorgelegd waarmee zij in de praktijk te maken hebben in relatie met werkgevers. De situaties doen beroep op hun actieve sociale competenties, zoals het opbouwen en onderhouden van contacten, overtuigingskracht en zakelijke gerichtheid. Bij sommige opdrachten is het de bedoeling dat adviseurs eerst informatie lezen en verwerken (wat beroep doet op hun probleemanalyse en deskundigheid) en dat ze die informatie meenemen in het formuleren van hun antwoord.

De webcamtest is gebruikt; mondelinge reacties van adviseurs worden gefilmd met de webcam, opgeslagen en beoordeeld door drie onafhankelijke ervaren NIP-psychologen.

Inmiddels is een eerste evaluatie van de webcamtoetsing achter de rug. Die evaluatie is positief uitgevallen. In de komende maanden zal de toets op grotere schaal worden ingezet, ook voor competentie-assessment voor andere rollen die bij het CWI vervuld moeten worden, zoals de rol van poortwachter en die van (vestigings)manager.

Terug naar overzicht