Online trainingsprogramma's integriteit

Goed nieuws voor (overheids)organisaties die integer gedrag van de eigen medewerkers willen bevorderen. UWV en de Belastingdienst hebben namelijk de handen ineengeslagen om instrumenten op het vlak integriteit te ontwikkelen en zijn bereid om deze ook met andere overheidsorganisaties te delen. Voor de ontwikkeling van deze instrumenten werd een beroep gedaan op de expertise van Van der Maesen|Koch.

De instrumenten die werden ontwikkeld worden gebruikt om bij medewerkers en leidinggevenden het inzicht te vergroten in kwesties die beroep doen op integriteit en om integriteitsbevorderend gedrag te oefenen. Het gaat om:

  • CamCoach morele dilemma's is een geavanceerd e-learninginstrument om op gedragsniveau te oefenen met integriteitskwesties. In de methode wordt geoefend met gefilmde situaties, webcam en voorbeeldgedrag.
  • 'Respons en Inzicht' met de SJT-methode die wordt ingeschakeld om op afdelingsniveau het inzicht in integriteitsdilemma’s te peilen en te bevorderen. Ook in deze methode wordt gewerkt met gefilmde situaties.

Voor beide instrumenten zijn, na kritieke incidenteninterviews, integriteitssituaties geschreven en verfilmd. Zowel CamCoach als Respons en Inzicht (SJT-methode) worden met succes en op grote schaal ingezet.

De methoden en de ontwikkelde situaties zijn ook geschikt voor andere overheidsorganisaties. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Barend Koch (barend@vandermaesenkoch.nl).
Terug naar overzicht