Onderzoek naar maatwerkversie van de SQ-test

Annemarie Goedbloed onderzoekt bij een grote overheidsinstantie een maatwerkversie van de SQ-test. Deze multimediale SJT (Situational Judgement Test) geeft inzicht in sociaal en professioneel handelen in werksituaties. Het onderzoek maakt deel uit van haar masterstudie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Annemarie richt zich binnen haar onderzoek hoofdzakelijk op de validiteit van het instrument.

Haar belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe hangt het instrument samen met andere tests en vragenlijsten?
  • Hoe aantrekkelijk, eerlijk en relevant wordt het instrument door kandidaten ervaren?
  • Hoe goed kunnen arbeidsprestaties worden voorspeld op basis van de testresultaten?
  • Wat voegt het instrument toe aan klassieke voorspellers zoals intelligentie en persoonlijkheid?

Het beantwoorden van deze vragen draagt bij aan de ‘body of evidence’ van de SQ-tests in het algemeen en dit maatwerkinstrument in het bijzonder.

Terug naar overzicht