Nieuwsbrief maart 2008

Onze laatste Nieuwsbrief was van januari 2007. Graag informeren we u over onze activiteiten in het afgelopen jaar en over nieuwe ontwikkelingen in 2008.

Het aantal afnames van tests en testseries in Psychecommerce is het afgelopen jaar flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 

We hebben veel gedaan aan kwaliteitsverbetering van onze bestaande producten:

 • De testafname van onze cognitieve tests en vragenlijsten is verbeterd en qua vormgeving gemoderniseerd.
 • De SQ-tests voor leidinggeven en sales  zijn volledig online af te nemen. De vormgeving is vernieuwd.
 • Onze website www.psychecommerce.nl is gemoderniseerd. Sinds 1 maart 2014 is Psychecommerce opgeheven en zijn we overgestapt naar het nieuwe test-, toets- en trainingsportaal T-station (www.T-station.nl).
 • Een nieuwe SQ-EL (entry-level, voor startfuncties) is ontwikkeld. De test zal later dit jaar de oude SQ-EL vervangen.

We hebben onze 'oude' server vervangen door twee nieuwe servers.

We deden onderzoek, bijvoorbeeld naar:

 • prestaties van eerste en tweede generatie allochtone sollicitanten op de ICCT-H. 
 • betrouwbaarheid van een maatwerk SQ-test voor professioneel integer handelen.
 • beoordelaarsovereenstemming en interne consistentie van de Webcamtest.
 • testveiligheid en scoringsmethoden van SJT's (SQ-tests)

We kregen interessante opdrachten. We lichten er een paar uit:

 • In samenwerking met de Belastingdienst ontwikkelden we de CD-rom en de DVD 'Professioneel en verantwoord handelen'. Met behulp van dit intervisie-instrument leren werknemers van de Belastingdienst bewust om te gaan met herkenbare morele dilemma's. Professionele integriteit is een thema dat goed past binnen ons aandachtsgebied. We denken op dit vlak nog meer instrumenten te ontwikkelen.
 • Voor het CWI ontwikkelden we nieuwe praktijksituaties en maatwerkversies van de Webcamtest. In het kader van certificering namen in het voor- en najaar van 2007 opnieuw enkele honderden adviseurs en vestigingsmanagers deel aan de Webcamtest. Een groep van twintig enthousiaste en competente beoordelaars van het CWI, die speciaal voor dit doel was opgeleid, verzorgde de scoring en de feedback naar de deelnemers. Dit voorjaar vindt weer een nieuwe toetsronde plaats. Meer dan 300 adviseurs werkgeversdiensten, werkzoekendendiensten en indicatiestelling WSW zullen deelnemen aan verschillende versies van de Webcamtest.
 • Ook de onafhankelijk arbeidsadviseurs namen in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling deel aan een maatwerkversie van de Webcamtest. Naar aanleiding van de eerste 'nul-meting' kregen de adviseurs gerichte feedback en coaching. Een jaar later doorliepen zij een parallelversie om te zien op welke punten er progressie is geboekt. 
 • De Vlaamse overheid benaderde ons vanwege onze expertise op het terrein van multimedia SJT's. We werken samen in een team van deskundigen, onder wie de hoogleraren Karel de Witte en Filip Lievens en het Vlaamse bureau AdForum.

We hebben veel geïnvesteerd in het online maken van de Webcamtest.

De Webcamtest is ideaal voor het benaderen van sociale competenties in werkgerelateerde situaties, zoals samenwerken, omgaan met klanten, verkopen, leidinggeven, adviseren. Het is mogelijk om een cognitief-analytische component toe te voegen aan Webcamtest-opdrachten.

De mogelijkheden van dit product zijn legio. We noemen het afnemen van de test om kandidaten voor functies te selecteren. Voor Sales en leidinggeven (midden en hoog kader) hebben we inmiddels testversies beschikbaar. De test dient dan als alternatief voor assessment center-oefeningen. De Webcamtest is ook goed te gebruiken als methodiek voor het online gestructureerd interview van kandidaten.

Ook voor het ontwikkelen van vaardigheden zien we een rol voor de Webcamtest weggelegd. We denken aan het intensief oefenen en op afstand coachen van medewerkers. 

De online Webcamtest is met afstand het meest innovatieve en complexe product dat we tot nu toe hebben ontwikkeld, in samenwerking met onze technische partners Tremani en Elements Interactive.

Met de online Webcamtest is het mogelijk om reacties op relevante situaties met de webcam te filmen en real-time door te sturen naar een server. Eenmaal op de server aangeland zijn de reactiefilms, ook weer online, te beoordelen. Dit betekent dat zowel afname als beoordeling onafhankelijk van tijd en plaats kunnen plaatsvinden.

Desgewenst is de Webcamtest door deelnemers thuis af te nemen, op een PC met webcam en breedband internet. Voor het beoordelen van de reacties zijn de operationele eisen ook niet groter dan het bezit van een PC met internet.

Over de werking, achtergronden, mogelijkheden, voordelen van de online Webcamtest leest u op de vernieuwde website Webcamtest.nl. De website bevat ook een besloten gedeelte waarmee kandidaten en opdrachtgevers kennis kunnen maken met de Webcamtest in werking, kandidaten om te oefenen voor de echte test en opdrachtgevers om te bekijken of de Webcamtest functioneert op hun eigen systeem. Op verzoek verschaffen we hier graag inlogcodes voor.

De Webcamtest is ook voor de wetenschap een uitdaging. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam doet AIO Janneke Oostrom promotieonderzoek naar de psychometrische eigenschappen van Webcamtests.

We komen graag in contact met ondernemende HR-professionals die net als wij enthousiast zijn over de perspectieven die de Webcamtest biedt en die graag bereid zijn om met het instrumentarium ervaring op te doen.

Human capital

We werkten vorig jaar intensief samen met Janneke Oostrom, Maria Tims en Marit op de Beek.

Janneke is in september gestart met haar promotietraject aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar eerste artikel heeft zij al aangeboden ter publicatie. Dit artikel gaat over de psychometrische kwaliteiten van de Webcamtest. De resultaten zien er gunstig uit.

Maria won op 22 februari j.l. de derde prijs voor haar scriptie over de invloed van bevlogenheid van leidinggevenden op de motivatie van mensen in teams. Maria is net als Janneke sinds kort gestart als AIO aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De inzet van Marit is al van grote waarde voor ons gebleken. We zijn dan ook erg blij met de samenwerking. Marit heeft tal van ontwikkeltaken op zich genomen. Daarnaast verzorgt zij ook demonstraties en trainingen.


Terug naar overzicht