Nieuwe rapportage voor In basket Management Competence Scan

Quamas Assessment & Development BV heeft de rapportage van de In basket MCS grondig vernieuwd.

Het rapport geeft een kwalitatieve analyse van zes deelcompetenties:

  1. probleemanalytisch vermogen
  2. plannen en organiseren
  3. oordeelsvorming
  4. delegeren
  5. prioriteiten stellen
  6. voortgangscontrole

Daarnaast wordt er gerapporteerd over een algemene effectiviteitsscore.

Terug naar overzicht