Nieuwe handleiding en normen SQ-Leid

De online SQ-leid is sinds april 2007 in bedrijf. We hebben een psychometrisch onderzoek uitgevoerd op de antwoorden van ruim 1500 personen. De handleiding kunt u hieronder downloaden.

We hebben ook nieuwe normen berekend op een subgroep van 383 HBO- en 383 WO-kandidaten voor de SQ-Leid. Deze nieuwe normen zijn op 29 mei 2008 ingevoerd. Het is mogelijk dat de nieuwe normen tot lichte verschuivingen leiden in de genormeerde scores van uw kandidaten. Omdat de nieuwe normen berekend zijn op de antwoorden van 676 personen die de online test hebben gemaakt kunt u ervan uitgaan dat ze een verbetering betekenen ten opzichte van de oude situatie.

Download de handleiding voor de SQ-leidinggeven.

Terug naar overzicht