Nieuwe aanwinst: Webcamtest voor Sociale Vaardigheden (WCT-SoVa)

We hebben een nieuwe Webcamtest ontwikkeld waarin deelnemers kunnen laten zien over sociale vaardigheden te beschikken in uiteenlopende werksituaties. In deze situaties moet effectief worden omgegaan met collega's, leidinggevenden en personen buiten de eigen organisatie (zoals klanten en leveranciers). Het gaat er in deze situaties niet alleen om hoe je op anderen reageert maar ook hoe je omgaat met taken, veranderingen en waarden. 

Omdat sociale vaardigheden in vrijwel elke functie van belang zijn en de context van de situaties neutraal is gehouden kan de WCT-SoVa breed worden ingezet. De WCT-SoVa vormt daarmee een goede aanvulling op de Webcamtests voor leidinggeven en sales. 

De WCT-SoVa kon al direct worden ingezet in een groot project dat - mede door de positieve ervaringen met de WCT-SoVa - zeer succesvol was. Deze positieve ervaringen worden bevestigd door de gunstige psychometrische eigenschappen die we ook van andere Webcamtests gewend zijn.

Conclusie is dat de Webcamtest voor Sociale Vaardigheden een goede aanwinst is voor ons portfolio.  

Terug naar overzicht