Interpretatie decielen en kwintielen

De resultaten van onze instrumenten worden in de meeste gevallen genormeerd weergegeven, dat wil zeggen dat de scores worden afgezet tegen een referentiegroep om er betekenis aan te kunnen geven. In de regel worden hier decielen of kwintielen voor gebruikt. De interpretatie van deciel- en kwintielscores wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Deciel

Percentiel

Interpretatie

Kwintiel

Percentiel

Interpretatie

1

1-10

zeer laag

1

1-20

laag

2

11-20

laag

3

21-30

onder gemiddeld

2

21-40

onder gemiddeld

4

31-40

iets onder gemiddeld

5

41-50

gemiddeld

3

41-60

gemiddeld

6

51-60

gemiddeld

7

61-70

iets boven gemiddeld

4

61-80

boven gemiddeld

8

71-80

boven gemiddeld

9

81-90

hoog

5

81-100

hoog

10

91-100

zeer hoog

 

Terug naar overzicht