Interesse voor leidinggeven in het onderwijs?

Er is een groot tekort aan leidinggevenden in het onderwijs. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren: de hoge eisen die deze rol aan mensen stelt, de geringe aantrekkingskracht voor leerkrachten om die rol op zich te nemen, het moeilijk kunnen vervullen van deze rol in een parttime functie.
PABO-studenten hebben weinig interesse voor leidinggeven zodat ook van de nieuwe lichting leerkrachten geen oplossing is te verwachten.

Er is nu actie nodig om te zorgen dat er in de toekomst nog mensen zijn die bereid en in staat zijn om de dagelijkse schoolorganisatie in goede banen te leiden. Op aansporing van en in samenwerking met Jan van Woerkom, directeur van PON (www.ponprimair.nl), een organisatie die meer dan 100 scholen voor primair onderwijs ondersteunt bij hun personeelbeleid, heeft Van der Maesen & Koch een demonstratie-site ontwikkeld. Het gaat om een site die leerkrachten kunnen benaderen om

  • verleid te worden om te ervaren of leidinggeven iets voor hen is
  • zelf te oefenen met relevante praktijksituaties en daarvan te leren

Op den duur zou de site uitgebreid kunnen worden met faciliteiten om de eigen reacties op te nemen met de webcam, die reacties nog eens te bekijken, om zich te spiegelen aan voorbeeldgedrag en om advies te krijgen naar aanleiding van de eigen reacties door ervaren coaches. Ook is te denken aan de webcamtest als toetsings- en certificeringsinstrument.

We hopen dat de demonstratiesite enthousiasme opwekt van een organisatie als SBO (organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs) die het aandurft om te investeren in de uitbouw en uitrol van de site.

De bezoek de site.
Terug naar overzicht