Integriteit als vaardigheid: de één heeft er meer talent voor dan de ander

In 'Accountancy van Morgen' verscheen een artikel over integriteit bij accountants waarin verschillende invalshoeken worden beschouwd die daarop van invloed zijn. Speciale aandacht is er voor de persoonlijkheidseigenschap 'Integriteit' uit het HEXACO-model.

De conclusie van het artikel luidt: "De toekomst is aan die accountants die niet alleen integriteit als persoonlijkheidseigenschap hebben, maar die ook over de vaardigheden beschikken om mee te bouwen aan een integere cultuur in de werkomgeving."

Het artikel is primair gericht op accountants maar het thema dat wordt behandeld beperkt zich uiteraard niet tot deze beroepsgroep. Ook voor andere beroepsgroepen waarin integriteit een belangrijke rol speelt kan de besproken thematiek van toegevoegde waarde zijn.

Lees het hele artikel: 'Integriteit als vaardigheid: de één heeft er meer talent voor dan de ander.' 

Met dank aan Diederik Gosewehr, interim HRM-manager PKF Wallast.

 

Terug naar overzicht