Inspiratiemiddag bij Quiris over ontwikkelingen in het assessment

Quiris adviesgroep gebruikt al jaren onze SQ-tests bij assessments voor leidinggevende en commerciële functies. Kandidaten krijgen daarin te maken met gefilmde praktijksituaties en zijn daar enthousiast over omdat zij het als leuk, uitdagend en relevant ervaren. Om ook hun opdrachtgevers met deze situationele tests kennis te laten maken nodigde Quiris ons uit om hier tijdens een inspiratiemiddag meer over te vertellen. 

De SQ-test staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een familie van situationele tests, ook wel SJT's genoemd. Tijdens de sessie maken de deelnemers daarom niet alleen kennis met de SQ-test (assessment van situationeel inzicht) maar ook met de hieraan verwante Webcamtest (assessment van situationeel gedrag) en CamCoach (oefenen van situationeel gedrag). Het beleven van de methode zal tijdens de inspiratiemiddag centraal staan maar uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke waarde en de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Terug naar overzicht