Erasmus Universiteit en Open Universiteit toetsen gespreksvaardigheden via de Webcamtest

De faculteiten psychologie van de Open Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam toetsen gespreksvaardigheden van hun studenten met de Webcamtest en deden onderzoek naar de uitkomsten. Jeroen Kuntze, Mark Hommes en Wim Bloemers presenteerden de onderzoeksresultaten op het internationaal ITC-congres over testgebruik.

Eerder berichtten we over het onderzoek van Petra van den Heuvel (Open Universiteit) naar de Webcamtest als methode om psychologische gespreksvaardigheden te toetsen.

Haar begeleiders Jeroen Kuntze, Mark Hommes en Wim Bloemers
presenteerden onlangs de onderzoeksresultaten over de Webcamtest op het congres van de International Test Commission (ITC) in Amsterdam.

Uit de resultaten blijkt dat de betrouwbaarheid hoog is (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid .81; interne consistentie .85) en dat de validiteit wordt ondersteund. Studenten vinden het moeilijker om hun antwoorden in te spreken in plaats van op te schrijven, maar ook realistischer en eerlijker. Bekijk ook eens de presentatie.

Conclusie van het onderzoek is dat de resultaten “perspectief bieden voor de verdere ontwikkeling van Webcamtests voor onderwijsdoeleinden”.

Daarnaast wordt de aanbeveling gedaan om de Webcam-methode ook in te zetten voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Inmiddels is aan deze aanbeveling gehoor gegeven door de CamCoach voor dat doel in te schakelen. We komen hier in een volgend nieuwsbericht op terug.  

Terug naar overzicht