E-learningprogramma CamCoach onderzocht op leereffect

De principes van de Webcamtest leken ons heel geschikt om ook te gebruiken in online oefenprogramma’s voor het leren van competenties.

In een e-learningprogramma is het mogelijk die oefening te bieden door een deelnemer herhaald mondeling te laten reageren op allerlei situaties en naar verbeterd gedrag toe te werken. Door instructies (welke gedragselementen zijn effectief, welke niet) en rolmodellen (filmpjes van effectief gedrag) in het programma aan te bieden kunnen deelnemers hun eigen gedrag beoordelen en wijzigen in meer effectief gedrag.

We noemden zo’n online trainingsprogramma met webcam CamCoach.

Door de kenmerken van zelfsturing en zelfcoaching is een CamCoach e-learningprogramma goedkoop, maar leidt het ook tot een goed leereffect? En zijn deelnemers tevreden met zo’n programma?

Masterstudent A&O-psychologie Chris van der Star van de EUR voerde een experimenteel onderzoek uit om antwoorden te krijgen op die vragen.

Chris vormde een experimentele groep van deelnemers die als voor- en nameting de Webcamtest Sales kregen afgenomen. Daartussenin zal een CamCoach voor Sales met acht situaties die verschilden van de situaties in de test. De controlegroep kreeg alleen de voor- en nameting met de test.

Het onderzoek werd zorgvuldig opgezet. De reacties op de tests moesten beoordeeld worden. Beoordelaars kregen een beoordelaarstraining om ervoor te zorgen dat de beoordelingen zo betrouwbaar mogelijk waren. Ook konden de beoordelaars niet zien of beoordeelde reacties uit een voor- of uit een nameting kwamen en ook niet of ze van de mensen uit de experimentele of van de controlegroep waren.

Resultaten
Het leereffect voor de mensen in de experimentele groep die de CamCoach deden was veel sterker dan voor de mensen die alleen aan de voor- en nameting meededen (de effectgrootte was .88 voor de experimentele en .55 voor de controlegroep).

Mensen profiteren dus sterk van een korte e-learningtraining (van hoogstens een half uur) waarin ze zichzelf coachen.

De reacties op de training waren positief: deelnemers gaven in een vragenlijst aan tevreden te zijn over het werken met de webcam, het terugzien van hun reacties en het zien van modelgedrag. Ze gaven ook aan dankzij de e-learningmodule beter te weten hoe te handelen in salessituaties.

Toekomst
De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief. Deze techniek is in potentie geschikt voor het oefenen van tal van vaardigheden waar het gaat om het omgaan met andere mensen. Voorbeelden zijn: het zich uitdrukken in een vreemde taal in alledaagse situaties, het leren solliciteren, het met elkaar omgaan van mensen uit verschillende culturen, het omgaan van volwassenen met elkaar en met hun kinderen in conflictsituaties.
Terug naar overzicht