CamCoach voor leidinggeven gereed

CamCoach is een online methode om intensief te oefenen met gedrag op sociale situaties. Een deelnemer reageert via de webcam op een gefilmde situatie, krijgt feedback, leert daarvan en reageert opnieuw.

Het doel van CamCoach is om sociale vaardigheden te versterken, en dat tegen lage kosten en in een niet-bedreigende omgeving, namelijk thuis op de eigen PC of laptop.

Een CamCoach voor sales en een versie voor sollicitatievaardigheden (voor mensen die zich voorbereiden op een selectie-interview) waren reeds beschikbaar. Een nieuwe versie voor leidinggeven is nu ook gereed.

Voor de achtergronden van de methode verwijzen we naar Webcamtest.nl.

In CamCoach zijn deelnemers hun eigen beoordelaars en coaches. Interessant van CamCoach is dat, indien dit is afgesproken met de deelnemer, ook een externe coach toegang kan krijgen tot de (op server opgeslagen) reacties van de deelnemer. De externe coach kan bekijken hoeveel de deelnemer heeft geleerd (van eerste tot laatste reactie op een situatie) en waar er nog ruimte is voor verbetering, en de deelnemer advies geven.

Download ook het artikel "Online oefenen van sociale vaardigheden".

Terug naar overzicht