Bijdrage Paul van der Maesen aan NIP-congres ‘Werken naar vermogen’

Op 1 juni leverde Paul van der Maesen een bijdrage aan het congres ‘Werken naar vermogen’, georganiseerd door het Nederlands Instituut van Psychologen.

Paul presenteerde in een workshop de CamCoach-methode om de sociale vaardigheden van mensen met een arbeidsbeperking te versterken en hen daardoor aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Verder bemanden Paul en Chris Swagerman een informatiestand waar ze de CamCoach online demonstreerden aan congresbezoekers.

We hopen enkele enthousiaste psychologen, werkzaam in deze sector, op te roepen om mee te doen aan een pilot waarin we het nut van de CamCoach voor deze doelgroep kunnen beproeven. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@vandermaesenkoch.nl.

Terug naar overzicht