Bijdrage aan NIP-congres 2 oktober over assessment bij etnische minderheidsgroepen: De SJT als 'best practice'.

Op 2 oktober j.l. organiseerde het Nederlands Instituut voor Psychologen een congres rond het thema 'culturele diversiteit en assessment'. Centraal stond de vraag welke mogelijkheden er zijn om kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond optimaal tot hun recht te laten komen tijdens een assessment.

Na plenaire inleidingen door drs. Freek Ossel (Wethouder diversiteit, werk en inkomen Amsterdam) en prof. dr. Fons van de Vijver (hoogleraar cross-culturele psychologie Universiteit van Tilburg) waren wij uitgenodigd om een workshop over dit onderwerp te verzorgen, samen met de collega-bureaus GITP, LTP, NOA, PiCompany, A&E consultancy, Randstad en SHL.

In de workshop zijn we ingegaan op de kenmerken en toepassingen van situationele beoordelingstests (SJT's) in het licht van assessment bij minderheidsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat etnische minderheidsgroepen bij SJT's veel minder in het nadeel zijn dan bij klassieke instrumenten zoals de intelligentietest. Dit geldt met name wanneer een SJT multimediaal wordt aangeboden, zoals bij de SQ-tests. Ter verdieping lieten we een aantal fragmenten van multimediale SJT's zien. De deelnemers werden uitgenodigd de fragmenten te beoordelen op eventuele aanwezigheid van een culturele lading.

Naast de mogelijkheden voor selectie denken we dat SJT's de arbeidskansen voor etnische minderheidsgroepen kunnen vergroten wanneer deze gericht worden ingezet als wervings-, coachings-, of trainingsinstrument. In de workshop toonden we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe deze toepassingsmogelijkheden er uit kunnen zien.

Download de presentatie van de workshop.

Terug naar overzicht