Assessment van gespreksvaardigheden met de Webcamtest

Met haar scriptie met bovengenoemde titel besloot Petra van den Heuvel haar mastersstudie A&O-psychologie aan de Open Universiteit.  Ze kreeg voor haar scriptie een 8 van haar begeleiders Mark Hommes en Wim Bloemers. 

Petra onderzocht het toetsingsinstrument voor psychologische gespreksvaardigheden. De toets, ontwikkeld door Jeroen Kuntze van de EUR, bestaat uit filmpjes waarin een klant iets zegt. In de versie van de oorspronkelijke toets reageren studenten schriftelijk op deze scènes.

In de versie die Petra onderzocht reageren studenten mondeling, via de webcam. Ons testportaal T-station en onze webcammethoden zijn in deze versie gebruikt voor het aanbieden van de scènes, voor het registreren van de mondelinge reacties  en voor het beoordelen van de reacties aan de hand van gestandaardiseerde instructies.

Petra nam de nieuwe methode af bij 34 studenten psychologie van de EUR.

Haar onderzoek wees uit dat:

  • met webcam verzamelde reacties zeer betrouwbaar zijn te beoordelen op vertoonde vaardigheden: de gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is hoger dan .80.
  • de studenten de methode waarin ze mondeling konden reageren leuker en realistischer vonden, maar ook moeilijker, dan de methode waarin ze schriftelijk konden reageren.
  • een correlatie van big 5 persoonlijkheidsfactoren met vaardigheidsniveau niet kon worden aangetoond.

Dat de studenten de webcamversie moeilijker vonden dan de versie waarin ze hun antwoord moesten opschrijven is begrijpelijk omdat mondeling reageren vereist dat er onmiddellijk spontaan een antwoord wordt geconstrueerd.

De conclusie van Petra is dat de resultaten “perspectief bieden voor de verdere ontwikkeling van webcamtesten voor onderwijsdoeleinden”.  Een van de aanbevelingen van Petra is om de webcammethode te gebruiken als middel om vaardigheden zelf te oefenen waarbij de student het eigen antwoord opneemt, kan terugzien en kan vergelijken met een modelantwoord.

 

Terug naar overzicht