2 april 2007: vernieuwing van onze assessmentproducten.

Belangrijk nieuws: Vernieuwing van onze assessmentproducten
Lanceerdatum: maandag 2 april 2007

Het afgelopen jaar was een periode van hard werken aan het vernieuwen van een aantal producten, samen met onze partners in business Elements Interactive en Tremani.

Op 2 april lanceren we die vernieuwde producten. We zijn ervan overtuigd dat u de aanpassingen op prijs zult stellen, zowel naar functionaliteit en naar vorm.

1.    SQ-tests
De SQ-test is, in zijn ontwikkelingsgeschiedenis vanaf 1999, alweer aan zijn vierde generatie toe.

De SQ-tests voor leidinggeven en voor sales (SQ-Leid en SQ-sales) zullen vanaf 2 april geheel online zijn af te nemen. Dit betekent dat u vanuit www.psychecommerce.nl inlogt om een test te starten. Het ontwerp van de SQ-test is gemoderniseerd evenals de instructie. Sinds 1 maart 2014 is Psychecommerce opgeheven en zijn we overgestapt naar het nieuwe test-, toets- en trainingsportaal T-station (www.T-station.nl).

De huidige inlogprocedure (vanaf SQ-icoontje op het bureaublad) voor SQ-Leid en SQ-sales verdwijnt vanaf 2 april.

De nieuwe SQ-test brengt een aantal voordelen:

 • geen installatie van de SQ-test meer nodig; SQ-tests zijn vanaf elke PC met breedbandinternetverbinding te starten
 • eigentijdse vormgeving
 • een zeer 'snelle', maar tevens krachtige instructie

De nieuwe SQ-test stelt twee eisen:

 • Er moet een breedbandinternetverbinding zijn
 • Flash 8 of hoger moet geïnstalleerd zijn

Bekijk de demonstratie van de nieuwe SQ-test, met instructie en oefensituatie. Als Flash 8 of hoger niet aan boord van uw systeem is, zal de demonstratie van de SQ-test niet werken. Download dan a.u.b. de meest recente versie van Flash op www.adobe.com.

Uitzonderingen:

 • De SQ-test voor entry-level kandidaten (SQ-EL) is nog enige tijd op de oude manier benaderbaar, namelijk vanuit het icoontje op het bureaublad. We verwachten dit jaar vóór de zomer een geheel nieuwe SQ-EL te kunnen presenteren. De nieuwe SQ-EL komt online, maar we gaan ook alle situaties en reacties opnieuw uitschrijven en opnemen met acteurs. Enkele oude situaties vervangen we door nieuwe.
 • SQ-tests die wij in opdracht van klanten hebben geproduceerd blijven beschikbaar op de oude manier. Indien gewenst kunnen wij offerte doen om ook die SQ-tests online en met nieuwe instructie beschikbaar te maken.

2.    Andere tests: intelligentie en persoonlijkheid

De Psychecommerce-programmatuur voor het afnemen van tests is geheel vernieuwd om rekening te houden met een aantal wensen. De belangrijkste wensen zijn:

 • de wens om een test te herstarten en dan door te gaan waar de kandidaat is gebleven
 • de wens om verschillende normgroepen aan te bieden
 • de wens om verschillende taalversies af te nemen

We hebben de programmatuur gedurende ruim een jaar kunnen beproeven bij enkele grote opdrachten voor e-recruitment. De resultaten zijn positief. Ook het ontwerp van de tests is gemoderniseerd.

Op 2 april komen de volgende tests online met de nieuwe functionaliteit en de nieuwe lay-out:

 • de intelligentietests ICCT-H en ICCT-M
 • de persoonlijkheidsvragenlijst Vragenlijst Werkstijlen (VWS)
 • de Vragenlijst Interessen Holland (VIH) en de Vragenlijst Werkwaarden (VWW)
 • de Multiculturele Persoonlijkheids Vragenlijst (MPV/MPQ)
 • de Interessen voor Beroepen en Opleidingen Vragenlijst (IBOV)
 • de Motivatiescan

Instrumenten die geen wijziging zullen ondergaan zijn de Management Competence Scan (MCS), Intercultural Effectiveness Training (IET) en de e-cartoon SJT.

Wat verandert er voor u in uw testpraktijk?
We zorgen ervoor dat de overgang naar de nieuwe testversies voor u soepel verloopt:

 • u kunt de logins die u vóór 2 april hebt besteld gewoon blijven gebruiken. Dat geldt zowel voor losse tests als voor combinaties van tests.
 • u kunt blijven inloggen via www.psychecommerce.nl. (site opgeheven, zie nu T-station).

Wat per 2 april wel verandert is dat u SQ-sales en SQ-Leid niet meer kunt bereiken via het SQ-icoontje op het bureaublad. U logt ook voor de SQ-Leid en SQ-sales in met de browser via www.psychecommerce.nl (site opgeheven, zie nu T-station).

Alle in de toekomst te ontwikkelen producten zullen de functionaliteit en lay-out krijgen van de onder 1 en 2 genoemde tests.

Andere vernieuwingen die u binnenkort kunt verwachten
Behalve met de vernieuwde SQ-EL online zijn we bezig met volgende innovaties:

 • de mogelijkheid om het logo van uw organisatie te laten aanbrengen op het testscherm
 • restyling van de Psychecommerce-site (site opgeheven, zie nu T-station). De nieuwe lay-out sluit aan bij de stijl van de tests en van de website www.vandermaesenkoch.nl

Verzoek aan u
Wilt u de deze brief ook onder de aandacht brengen van alle collega's voor wie deze brief relevant is?

Gebruikt u de SQ-Leid en/of SQ-sales?

 • bekijk de demo van de nieuwe SQ-test.
 • hebt u niet versie Flash 8 of hoger, wilt u dan vóór 2 april de laatste versie van Flash downloaden of laten installeren? 
 • wilt u ons waarschuwen als u ondanks aanwezigheid van Flash 8 of hoger problemen hebt met het afspelen van de demo SQ-test?

Vragen of problemen? Stuur ons a.u.b. een mailtje op info@vandermaesenkoch.nl

Hartelijke groeten,

Paul van der Maesen
Barend Koch


Terug naar overzicht